I dag får EU ett nytt fördrag

NYHETER

Gemensam utrikespolitik och medborgarinitiativ bland förslagen

Det blir ingen EU-flagga och nationalsång men däremot en gemensam utrikespolitik.

I dag samlas Europas ledare i Lissabon för att skriva under det nya fördraget.

Om drygt ett år ska det börja gälla.

EU-medborgarna sa nej till en gemensam grundlag och dokumentet som bland andra statsminister Fredrik Reinfeldt skriver på i Jerónimoklostret i Lissabon vid lunchtid i dag kallas istället för fördrag.

Ett fördrag som ska underlätta det gemensamma arbetet för unionens 27 medlemsländer. Borta är förslaget om gemensam nationalsång, EU-flagga och president. Men en ”hög representant” ska se till att utrikes- och säkerhetspolitiken blir mer samordnad än i dag.

Om samtliga länder godkänner fördraget kommer det här att börja gälla någon gång under 2009:

Polis- och straffrättsfrågor blir överstatliga. Ministerrådet ska fatta beslut med kvalificerad majoritet, dvs mer än en rösts övervikt. Europaparlamentet blir medbeslutande. Medlemsländerna förlorar sitt veto mot nya lagar på området. Ett medlemsland kan begära att lagförslaget ska godkännas av samtliga EU:s stats- och regeringschefer.

Nya beslutsregler. Från och med 2014 ska ministerrådet fatta beslut med dubbel majoritet. Minst 55 procent av länderna ska stå bakom ett beslut. Orsaken är att man vill underlätta beslut nu när EU har så många medlemsländer.

Utrikespolitik. EU ska tala med en gemensam röst i världspolitiken. Utrikes- och säkerhetspolitiken ska ledas av en ”hög representant”. Alla länder måste säga ja till utrikespolitiska beslut.

Mer insyn. Ministerrådets möten ska vara offentliga när lagar debatteras och stiftas. Offentlighetsprincipen ska gälla mer än i dag och omfatta alla EU:s myndigheter.

Fast ordförande. Möten mellan EU:s stats- och regeringschefer ska ledas av en fast ordförande som väljs på två och ett halvt år.

Färre kommissionärer. Alla länder kommer inte att få en egen kommissionär.

Färre ledamöter. Platserna i Europaparlamentet går från 785 till 751. Sverige kommer att få 20 platser, mot dagens 19.

Mäktigare parlament. Varje lands parlament, som Sveriges riksdag, får mer att säga till om. Parlamenten får åtta veckor på sig att ta ställning till närhetsprincipen i ett förslag. Kommissionen måste ta hänsyn till parlamentens åsikter.

Solidaritet. Om ett land drabbas av en terrorattack eller naturkatastrof ska de andra medlemsländerna hjälpa till.

Medborgarinitiativ. Minst en miljon EU-medborgare ska kunna gå samman och uppmana kommissionen att lägga fram ett lagförslag.