M förnyar sin sjukvårdspolitik

NYHETER

Moderaterna ska förnya sitt sjukvårdspolitiska budskap. I stället för att diskutera ägarfrågor ska kvaliteten sättas i fokus.

En arbetsgrupp ledd av sjukvårdslandstingsrådet i Stockholm Filippa Reinfeldt ska ta itu med att inrikta politiken på kvalitet och tillgänglighet.

Gruppen ska bland annat utreda hur sjukvården kan bli mer attraktiv som arbetsgivare, hur den ska bli mer tillgänglig för patienterna och hur den ska anpassas till det faktum att en stor del av sjukvårdspersonalen går i pension de närmaste tio åren samtidigt som andelen äldre blir allt större.

På Dagens Nyheters debattsida skriver Filippa Reinfeldt att det finns anledning för moderaterna att vara självkritiska när det gäller sjukvårdspolitiken.

Utvecklingen av sjukvårdspolitiken är en del i den bredare fortsatta förnyelsen av moderaterna som nu inleds, skriver hon.

– Vi vill utveckla politiken inför valet 2010. Det är än viktigare när man sitter i regeringsställning att utveckla politiken, säger moderaternas partisekreterare Per Schlingmann som är medförfattare till debattartikeln i DN.

Har detta skyndats på av dåliga opinionssiffror?

– Nej, men däremot har det inskärpt vikten av att utveckla politiken. Vår slutsats är att val handlar om framtiden och därför vill vi jobba tydligt och offensivt.

Känner ni någon press?

– Ja, men vi var väl medvetna om att det påverkar opinionen att genomföra tuffa åtgärder i en god konjunktur. Vi har studerat vad som gör att regeringsbärande partier i andra länder förlorar val. Det är just att man tror att väljarna ska belöna en för redan genomförd politik.

Arbetsgruppen ska ha ett fokus på kvinnosjukdomar. Är det ett sätt att locka till sig kvinnliga väljare, som ju moderaterna har relativt få av?

– Grunden är att vi ser ett problem i vården. Men det är klart att vi vill minska snedfördelningen bland våra väljare. En del i det är att fördjupa politiken i frågor som är viktiga för kvinnor, som till exempel vården.

Moderaternas partistyrelse tillsatte i fredags tre arbetsgrupper inom politikområdena integration, jobb och välfärd och vård.

Socialdemokraternas taleskvinna i vårdfrågor, Ylva Johansson, är inte imponerad över att moderaterna nu säger sig vilja ompröva en del av partiets tidigare vårdpolitik.

– Jag förväntar mig att Filippa Reinfeldt först stoppar den överdrivna privatisering av vården hon varit ansvarig för i Stockholm. Omgörningen av primärvården där gör att de som är sjukare får mindre resurser än de som är friskare, säger hon.

– Det vi hittills har sett från moderaterna är en fruktansvärd konfrontationspolitik. Så vi ser ingen anledning att ändra oss. Det är för tidigt att diskutera något blocköverskridande.

TT