Nya röster kräver höjd bensinskatt

avSusanna Vidlund

Kd skrotar sitt vallöfte och håller med Naturvårdsverket

1 av 2
Backar från vallöfte Göran Hägglund (kd) menar att man måste höja skatten på drivmedel.

Kristdemokraterna gick till valet med att de ville halvera momsen på alla drivmedel.

Nu är det annat ljud i skällan.

För att minska utsläppen av växthusgaser, vill partiet i stället höja skatten på diesel och bensin.

I förra veckan föreslog Naturvårdsverket och Energimyndigheten att det krävs det skattehöjningar på drivmedel. Förslaget var en del av en proposition som regeringen förbereder.

Nu sviker kristdemokraterna sitt vallöfte och sällar sig till skaran som anser att man behöver höja bensinskatten.

”Vårt förslag om sänkt moms har inte kunnat realiseras i höstens budgetförhandlingar. Vi kommer inte heller att driva kravet i framtida förhandlingar”. Så skriver Göran Hägglund och Anders Wijkman på DN Debatt i dag.

Glesbygden

De anser att konsumenterna i framtiden måste räkna med ytterligare höjningar av skatten på bensin och diesel, i form av ökad koldioxidskatt.

För att dämpa oron bland dem som bor i glesbygden, föreslår Göran Hägglund och Anders Wijkman ett ytterligare höjt reseavdrag.

”Ur ett klimatperspektiv är glesbygdens utsläpp marginella. Samtidigt är man mer beroende av bilen än i andra delar av landet. Att låta en högre bensinskatt slå hårt mot glesbygdsbor är varken effektiv klimatpolitik eller försvarbart ur den enskilda människans perspektiv”, skriver de.

Göran Hägglund och Anders Wijkman menar att en höjning från 18,50 till 20 kronor per mil är rimlig.

Förbud mot nyförsäljning

I framtiden vill Göran Hägglund och Anders Wijkman se ett slut på bensin- och dieseldrivna fordon.

”Vi bedömer att det är rimligt att från och med år 2015 införa ett förbud mot nyförsäljning av bilar som enbart kan drivas med fossila bränslen, något som kristdemokraternas riksting ställde sig bakom redan 2001”, skriver de på DN Debatt.

ARTIKELN HANDLAR OM