Berätta mer om ”global dimming”

NYHETER

Jag har läst många artiklar i Aftonbladet angående den globala uppvärmningen, men ingenstans nämner ni fenomenet "global dimming". Varför då?

Med vänliga hälsningar, Greger Ringdahl

Svar: I forskarvärlden var det först 2004 som man var överens om att ”global dimming” – som kan översättas med ”global fördunkling” – existerar. Det innebär att sotpartiklar och damm från fossil förbränning i atmosfären blockerar solstrålningen, så att mindre solljus når Jorden. Det i sin tur gör att planetens temperatur sjunker. Den globala fördunklingen hejdar därmed den globala uppvärmningen. Frågan är nu vad det innebär om vi minskar fossilförbränningen alltmer i framtiden för att motverka klimatförändringen. Mer forskning krävs, men det kan alltså vara så att mindre luftföroreningar ökar växthuseffektens värmedrivande styrka.

En schweizisk forskare, Martin Wild, säger till vetenskapstidskriften Nature att luftföroreningar kan ha skyddat oss från hälften av den uppvärmning som annars skulle ha skett.

ARTIKELN HANDLAR OM