Ungdomar ska pratas ur brott

NYHETER

Nu vill moderaterna införa den norska metoden i Göteborg

Prata ungdomar till rätta – innan de begår brott.

Metoden kallas bekymringssamtal och nu vill moderaterna att den införs i Göteborg.

Trots förebyggande insatser hamnar allt fler ungdomar i kriminalitet.

– Det är väl uppenbart att det går att göra mer på området. Det finns så mycket ungdomar som är ett problem för samhället, där föräldrarna inte lyckats ta tag i det, säger kommunpolitikern Ingela Ferneborg (m).

Hindra beteende tidigt

Idén kommer från Norge och används av polisen där.

– Det ska ses som en metod. Sedan måste socialtjänsten utforma varje samtal efter individen.

Moderaterna vill nu att kommunstyrelsen bestämmer sig för att utreda möjligheten att införa bekymringssamtal i Göteborg.

– Vi tror att det är viktigt att i ett tidigt stadium hindra ungdomars destruktiva beteenden. Ju snabbare vi kommer åt dem, desto bättre är det, säger Ingela Ferneborg.

Stadsdelarna som lämnat sina synpunkter på förslaget har delade meningar.

Tveksamma i Centrum

I Lärjedalen menar man att metoden redan används.

I SDF centrum är man tveksamma till idén med bekymringssamtal hos socialtjänsten.

– En viktig utgångspunkt är att bekymringssamtalen utförs av polis i nära samband med det uppmärksammade beteendet, skriver stadsdelschefen i sitt svar.

Men finns det inte risk att man väldigt tidigt stämplar ungdomen som ett bekymmer?

– Vi vill ha det som ett verktyg. Det handlar inte om att stämpla ungdomarna. Det kan bara vara bra att ta tag i problemet innan annat det har gått för långt, säger Ingela Ferneborg.