IT-sabotage mot Skatteverket

NYHETER

Reparationerna kostar flera miljoner kronor

En tjänsteman vid Skatteverkets huvudkontor i Solna har avskedats efter att han saboterat myndighetens IT-system. Mannens handlingar har orsakat kostnader på flera miljoner kronor.

Tjänstemannen beskrivs av personalansvarsnämnden som ett ”stort säkerhetshot” då sabotaget bland annat satt Skatteverkets larmsystem på IT-sidan helt ur funktion.

Personalansvarsnämnden har inte fått någon rimlig förklaring till mannens agerande.

Tio års arbete förstört

– Hans beteende är både märkligt och oförklarligt, kommenterar Skatteverkets personaldirektör Elisabeth Bjar i Metro.

Skatteverket har under juli reparerat systemen vilket kostat flera miljoner kronor. Sabotaget har även förstört tio års utvecklingsarbete som inte går att återställa helt och hållet. Om Skatteverket åtalsanmäler tjänstemannen riskerar han ett stort skadestånd.

Tjänstemannen har via facket överklagat avskedandet.

TT