”Förfärligt att Dawit firar ännu en födelsedag i fängelse”

NYHETER

Utrikesminister Carl Bildt chattade med läsarna om världspolitiken

Carl Bildt har ingen direktlina till Bush eller Putin - däremot till Condoleezza Rice och Sergej Lavrov.

I chatten med Aftonbladets nätläsare berättade utrikesministern också om sin syn på Sveriges roll i världen.

– En öppnare värld med bättre möjligheter för allt fler. Att stärka freden. Och att förbättra frihetens förutsättningar.

Kurredutten säger: Det lär vara klart med fred i Darfur precis idag, sägs det. Vad är din kommentar och har Sveriges medlare bidragit tror du?
Carl Bildt säger: Det tror jag dessvärre inte. Det som händer i dag är att samtal börjar i Syrte i Libyen om att få till stånd ett nytt eller förnyat fredsavtal. Men svårigheterna är mycket stora och det kommer med all sannolikhet att ta betydande tid. Bra vore om det blev möjligt att i alla fall börja med ett nytt avtal om eldupphör eftersom olika strider snarast trappats upp under de senaste veckorna
Hans Levander säger: Hejsan! kommer regeringen eller du personligen öka trycket på Eritrea för att få Dawit Isaak frigiven? Ett sätt vore att dra in på biståndet till denna socialistiska enpartistat
Carl Bildt säger: Vi tror att det vore en klok åtgärd av Eritreas regering att se på de rent humanitära aspekterna av denna fråga. Självfallet är det förfärligt att han tvingas att fira ännu en födelsedag i fängelse.
Sabit säger: Hur ser Du på synen om Kosovos status? När kommer de att bli självständiga
Carl Bildt säger: På den punkten tror jag inte att jag skall säga så mycket just nu eftersom vi - d v s främst EU - just nu lyckats att få igång de s k trojka-förhandlingarna i denna fråga, och att det bästa vi kan göra är att inte störa det goda arbete som förhandlingsgruppen gör genom uttalanden i den ena eller andra riktningen. Men Du kan vara övertygad om att jag följer varje del i frågans utveckling mycket nära.
Aron säger: Hej! Hur ser du på den oroande politiska utvecklingen i Ryssland, och finns det något som Sverige eller andra länder kan göra?
Carl Bildt säger: Vi skall redovisa vår egen inställning och bedömning. Det gjorde jag för några veckor sedan i ett tal för också olika ryska företrädare. Och det gjorde EU i dess helhet vid toppmötet med president Putin i Mafra i Portugal i går. Sedan är det svårt att veta vilken faktisk betydelse detta har för den ryska utvecklingen. Jag tror att man måste se den ryska omvandlingen i ett ganska så långt tidsperspektiv, och jag ser ingen anledning att ge upp hoppet om att det på sikt skall kunna växa fram en modern demokratisk rättsstat i Ryssland även om utvecklingen under de allra senaste åren gått i annan riktning.
Per-M säger: För en vanlig "svensson" kan inrikespolitik vara svårt att greppa. Utrikespolitik - vad är den största utmaningen du ser med din uppgift?
Carl Bildt säger: Fred, frihet och försoning i så stora delar av världen som möjligt. Och att bygga det EU som kan bli ett effektivt instrument inte bara i Europa utan också globalt för det arbetet.
Dubbelmoral säger: Varför är det sådant liv när Iran försöker skaffa sig kärnkraft (ev kärnvapen?!) men ingen reaktion alls när länder som Pakistan etc skaffar kärnvapen. Dubbelmoral?
Carl Bildt säger: Jodå, det var förvisso betydande uppmärksamhet när Pakistan gjorde detta, och ledde till att en rad länder frös olika delar av samarbetet med Pakistan. Mycket allvarligt har ju också varit de nätverk med pakistanska rötter som spritt och sålt kärnvapenteknologi till andra länder. För mig är varje nytt land som skaffar kärnvapen djupt oroande.
Marcus Friberg säger: Hej Bildt. Hur snabbt kan du nå Putin eller Bush?
Carl Bildt säger: Knappt alls. Det blir nog Fredrik som får nå dem. Men jag kan nå Condoleezza Rice och Sergey Lavrov mycket snabbt om det behovet skulle föreligga.
Aron säger: Hur ser du på den centraliserande utvecklingen av EU? Kan "Europas förenta stater" vara ett framtida scenario?
Carl Bildt säger: Självfallet hoppas jag på ett starkare och bättre europeiskt samarbete i framtiden. Med öppna samhällen, öppna gränser och öppna ekonomier är jag övertygad om att vi kommer att komma varandra närmare och uppleva det som mer och mer naturligt att fatta olika typer av beslut gemensamt. För mig är det en stor och viktig framtidstanke att bygga demokratiska strukturer som inte gör halt vid nationsgränser. Hur man sedan väljer att kalla detta får väl framtiden utvisa.
jag säger: På vilka sätt tycker du att Sverige, egentligen, tjänar på att vara med i EU?
Carl Bildt säger: Genom att medverka till såväl stabilare fred som bättre ekonomisk utveckling i allt större delar av Europa. Och genom att skapa en starkare röst för fred, frihet och försoning i världen i dess helhet. Sedan är det klart att vi vinner rent materiellt - pengar, jobb - på att vara med, men det är inte nödvändigtvis det allra viktigaste.
Bahman säger: Varför kunde regeringen i Indonesien under en kort tid av förhandlingar med företrädare i Aceh lösa konflikten, men det har tagit mer än 80 år för Turkiet att erkänna att kurder överhuvudtaget finns?! Vad är Turkiet nu ute efter i irakiska Kurdistan? Varför förkastar turkarna ett förslag om att den amerikanska armén och den irakiska armén skall bevaka gränsen mellan Kurdistan och Turkiet?
Carl Bildt säger: Nåja, det tog lång tid också när det gällde Aceh. Decennier av konflikter och försök till medling innan en serie av omständigheter gjorde att en uppgörelse blev möjlig. Vad gäller kurdernas ställning i Turkiet är det ju ingen tvekan om att den turkiska EU-processen har inneburit betydande förbättringar, och premiärminister Erdogan har ju sagt att det som behövs för att gå vidare i den reformprocessen är "mer demokrati". Sedan är det självfallet viktigt att terroristverksamhet som den som PKK trappat upp under de senaste månaderna bekämpas.
funderar säger: Har Sverige någon särskild världsdel i fokus när det gäller utrikes- och säkerhetspolitik? Vart får vi mest effekt för pengarna?
Carl Bildt säger: Inte onaturligt att vår egen del av världen är i fokus. Samarbetet i Östersjöområdet och norra Europa är mycket viktigt - här har vi ju också en imponerande ekonomisk utveckling under det senaste decenniet. Men sedan är det viktigt - förutom Europa i övrigt - med utvecklingen av de transatlantiska relationerna, med fördjupade relationer med de växande asiatiska makterna och - inte minst i dessa dagar - med freds- och stabilitetsinsatser i Afrika.
pazhm säger: Tror du att det ligger något bakom Israels och USAs propaganda att Iran hotar världen eller är det enbart en anledning till att skapa oro och öka inflytande i mellanöstern?
Carl Bildt säger: Skulle Iran bryta mot sina egna åtaganden och skaffa sig kärnvapen är det väl ingen som helst tvekan om att det skulle vara destabiliserande på ett sätt som vore direkt farligt.
Arman säger: Hej Carl. Vad tycker du är Sveriges viktigaste roll i den internationella politiken?
Carl Bildt säger: Att tillvarata våra egna intressen - och att verka för våra värderingar. En öppnare värld med bättre möjligheter för allt fler. Att stärka freden. Och att förbättra frihetens förutsättningar.

aftonbladet.se