Vad är växthuseffekten?

NYHETER

Svar:

Atmosfären släpper igenom solstrålning, som tas upp av jordytan eller studsar tillbaka. Is skickar tillbaka 90 procent av solenergin, medan havsvatten tvärtom suger upp 90 procent. Växthuseffekten har fått sitt namn av att atmosfären är ungefär som glaset i ett växthus. När solstrålningen släppts in och tagits upp av jordytan hindrar glaset den skapade värmestrålningen från att passera ut i rymden. Naturligt finns en växthuseffekt, som gör att temperaturen vid marken är drygt 30 grader högre än den annars skulle ha varit om atmosfären inte haft någon växthuseffekt. Det man i dagligt tal kallar växthuseffekten är att växthusgaserna som människan släpper ut förstärker ”glaset”, vilket ökar värmen på jorden.

FRÅGOR OCH SVAR

Joachim Kerpner

ARTIKELN HANDLAR OM