Klimathotet mot svenska städer

NYHETER

Översvämningar och jordskred i framtiden

Flera stora svenska städer hotas förstöras i framtiden på grund av klimatförändringar.

Jordskred och översvämningar hotar såväl människor som byggnader, enligt Birgitta Boström som är generaldirektör för Statens geotekniska institut.

Karlstad, Mariestad, Kristinehamn, Vänersborg och Lidköping är några av de städer som hotas läggas under vatten vid framtida klimatförändringar. Det skriver Birgitta Boström som är generaldirektör för SGI, Statens geotekniska institut, i DN Debatt idag.

SGI har på uppdrag av Klimat- och sårbarhetsutredningen utrett de geotekniska förutsättningarna kring Göta älv och vad som skulle hända om vattennivån i Vänern skulle stiga.

Enligt Birgitta Boström är städerna som är uppbyggda kring Klarälvsdeltats mynning i Vänern extra sårbara.

"En stigade havsyta och ökad nederbörd under stora delar av året ökar risken för översvämningar i Värmland och västra Götaland", skriver hon i tidningen.

Hotad vattenförsörjning

Enligt henne är hela Göteborgsregionens vattenförsörjning utsatt. Där bedöms situationen vara extra känslig.

"Älven utgör drickvattentäkt för cirka 700 000 personer i Göteborgsregionen. Råvattenintaget ligger nedströms ett flertal förorenade områden. Dessa områden bedöms utgöra den största enskilda risken för Göteborgsregionens vattenförsörjning, skriver hon i DN Debatt.

Endast 47 kilometer av Göta älv har setts över. Totalt är strandlinjen cirka 186 kilometer. Enligt Birgitta Boström krävs en ökad kunskap kring stabilitets- och erosionsförhållanden längs Göta älv för att kunna möta de klimatförändringar som väntar.

Susanna Vidlund