Nyheter

Gotland säger ja till Nord Stream

NYHETER

Stockholm Slite på Gotland blir en knutpunkt när Nord Stream bygger den kontroversiella gasledningen mellan Ryssland och Tyskland. På onsdagen gav öns politiker klartecken.

Tekniska nämnden röstade med en massiv majoritet, tio röster mot en, att tacka ja till det rysk-tyska bolagets erbjudande om att bygga ut hamnen i Slite för närmare 70 miljoner kronor. Det är också det definitiva beslutet, eftersom frågan inte ska vidare till kommunstyrelsen eller fullmäktige.

– Det var inget svårt beslut. Vi var helt eniga med undantag för miljöpartiet, säger tekniska nämndens ordförande, centerpartisten Kjell Skalberg, som betonar att nämnden bara tagit ställning i själva hamnfrågan.

– Vi känner att vi har en bred uppslutning på Gotland bakom det här beslutet.

Också folkpartiets representant i nämnden röstade för uppgörelsen. Annars är partiet, främst genom sin riksdagsman Carl B Hamilton, en av gasledningens hårdaste motståndare.

I jakten på ett logistikcentrum med plats för att lagra gasledningens rör vände sig Nord Stream i juni till Gotlands kommun. Avtalet innebär att bolaget fördjupar hamnen och bygger en 30 meter bred pir och ett område för lagring av rören.

Kostnaden beräknas till 7–8 miljoner euro, varav Nord Stream är berett att betala 2,5–3 miljoner kontant och resten genom ordinära hamnavgifter. De gotländska skattebetalarna bidrar bara med 4,3 miljoner för en hamnutbyggnad, som man hoppas ska öka trafiken österut och söderut och dessutom kan vara en reservhamn för trafiken till fastlandet. I dag kan hamnen i Slite inte ta emot alla färjor som går mellan ön och fastlandet.

Senare i höst ska Nord Stream lämna sin ansökan tillsammans med en miljökonsekvensbeskrivning till de länder, däribland Sverige, i vars ekonomiska zon man vill dra ledningen. Bolaget räknar med att den första gasen ska kunna transporteras på Östersjöns botten 2010.

TT

ANNONS

Se över ditt elavtal när priserna rusar! Jämför och hitta det bästa elavtalet för dig.

Extern länk från Compricer

Jämför nu!

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter