Lagen hade kunnat förhindra mordet

NYHETER

En ny öppenvård med ökade tvångsmedel och tätare kontroller.

Det lagförslaget har nationella psykiatrisamordnaren Anders Milton lämnat till regeringen.

Foto: Psykiatrisamordnare Anders Milton.

Förslaget omfattar patienter som ska slussas ut ur slutenvården.

-Det ska upprättas en ordentlig vårdplan vilket ställer krav på alla inblandade. Sköter man sig inte som patient, till exempel genom att inte ta sina mediciner, plockas man in i slutenvården igen, säger Anders Milton.

Sökte vård flera gånger

I teorin hade Miltons lagförslag möjligen kunnat hindra Peter, 38, som dömdes till vård för dråpförsök på sin sambo redan för tio år sedan.

-Men i det här fallet hade personen sökt akut hjälp i öppenvården vid upprepade tillfällen precis före mordet. Då behöver vi framför allt bättre instrument för att fånga upp de här personernas tillstånd, säger Anders Milton.

-Och fler sängar där de kan vårdas under kortare tid i stället för att bara skickas hem.

Hans Österman