Swebus kör med trafikfarliga bussar

NYHETER

Lagar inte fel som Bilprovningen slagit ned på

Swebus, Sveriges största bussbolag, kör i trafik med bussar underkända av bilprovningen.

På sju av tio verkstäder lagar man vissa fel men låter ibland andra vara om bussarna behövs i trafik.

Det är ett lagbrott men säkerhetschefen på Swebus känner inte till att det förekommer.

Över hälften Swebus bussar underkänns av Bilprovningen.

Ändå rullar flera av dem i trafiken.

Det avslöjar ett reportage gjort av Sveriges Radio Uppland och P4 Extra.

Till radion säger en av bolagets bussförare:

– Jag har ju sett själv hur det går till i praktiken. Har man bussbrist och man har en buss som kan rulla med ett fel då är det klart att bussen rullar i trafik. Det är självklart.

Hälften av bussarna underkändes

Swebus sköter kollektivtrafiken åt många län och kör långresor genom landet. Lågt pris gör att många väljer bussarna framför järnväg och flyg.

Radioreportrarnas undersökning visar att hälften av de 1800 bussar som besiktigades mellan januari och augusti i år underkändes.

Vanliga fel är bromsar som inte fungerar, oljeläckage och trasig belysning.

På sju av tio verkstäder säger man till radion att man lagar vissa fel, till exempel dåliga bromsar. Men ibland låter man andra fel vara.

Det kan handla om en trasig vindruta, styrningsfel, oljeläckage eller belysning som inte fungerar. Det finns för få reservbussar och fordonen behövs ute i trafiken.

"Inte så farligt"

- Det är inte bra. Men det var bra att vi fick reda på det. Det säger säkerhetschefen på Swebus till aftonbladet.se.

-Det här var en nyhet för mig.Uppenbarligen brister det på några ställen. Så får det inte vara och vi håller på att uppmärksamma det.

Vad tror du det beror på?

- Ja, man tycker kanske inte att det är så vansinnigt farligt om några så kallade sidomarkeringsljus inte fungerar.

- Men en buss som fått ett nedslag ska inte brukas förrän felet är åtgärdat, det är helt klart.

Simone Söderhjelm