Mari Heidenborg blir justitiekansler

Foto: Claudio Bresciani /TT
Mari Heidenborg. Arkivbild.

avTT

NYHETER

Mari Heidenborg blir ny justitiekansler, har regeringen beslutat. Heidenborg är i dag justitieråd vid Högsta domstolen.

Tidigare har hon bland annat varit lagman vid Solna tingsrätt, hovrättslagman vid Svea hovrätt och särskild utredare och expert i statliga utredningar, som exempelvis 2014 års sexualbrottskommitté vars förslag låg till grund för den samtyckeslag som började gälla den 1 juli i år.

Nuvarande justitiekansler Anna Skarhed tillträdde 2009 och är på väg att gå i pension. Mari Heidenborg tillträder den 1 september.