Fick böja n-ordet på SFI-lektionen: ”Normaliserar rasism”

avJosefin Silverberg

Ludovic Garattini ville lära sig de svenska substantivens böjningar.

Läraren på SFI-utbildningen bad honom och hans klasskamrater att i en övning böja n-ordet.

Han chockas över normaliseringen av rasistiska ord.

– Jag frågade hur det här kunde vara en del av ett studiematerial 2018, säger Ludovic Garattini.

1 av 3 | Foto: Ludovic Garattini.
Här är orden eleverna ombads böja.

Ludovic Garattini från Frankrike pluggar svenska på en SFI-utbildning i Stockholm som anordnas av ABF. Under en lektion fick han och hans klasskamrater ett papper med exempel på substantivens deklinationer. Ett av orden som de ombads böja var ”neger”.

Ludovic, som gått på kursen i en dryg vecka chockeras av hur normaliserat användandet av ordet var av läraren.

– Jag frågade hur det här ens kan vara en del av ett studiematerial 2018. Svaret jag fick av läraren var att det är ett gammalt ord och att det inte har samma laddning på svenska.

Chockerande ord

Den inställningen visar på en slentrianmässig inställning till ordet och bidrar till en normalisering av rasism, menar Ludovic.

– Sett till den europeiska historien borde det här ordet vara chockerande på alla våra språk, säger han.

Han tror att uppgiften är något som delas ut på lärarens eget bevåg och inte är en del av skolans egna studiematerial.

– Men skolan borde gå igenom det material som används så att detta inte sker eller ha en handlingsplan som förhindrar att sånt här sker. Det borde vara miniminivån.

ABF: Läraren jobbar inte kvar

Sedan svenskövningen uppmärksammats av media har skolan vidtagit åtgärder. Under onsdagsmorgonen var rektorerna ute i klassrummen för att informera och be om ursäkt för det som inträffat. Läraren, en timanställd sommarvikarie, kommer inte längre att att anlitas av ABF Stockholm.

– Dels är det själva användandet av stencilen som är fullständigt oacceptabelt, vilket strider mot allt som vi som organisation står för och även för kvalitén som vi bedriver. När eleven pratade med läraren fick han inte heller ett svar som överensstämmer med vad vi står för som organisation, säger Katarina Gold kommunikationschef på ABF Stockholm.

– Vi har generellt undervisningsmaterial som vi utgår ifrån som ska vara enhetligt även om läraren har en viss frihet sett till studieplan och vad gruppen kommer överens om. Omdömeslöshet är svårt att skydda sig emot och det är vad som hänt här, säger Katarina Gold.

Dagens tre rubriker onsdag 27 juni 00:29
ARTIKELN HANDLAR OM

SFI