Klimatet i centrum för Lööf

TT

Publicerad 2018-08-03

Centerledaren Annie Lööf tror att sommaren 2018 blir en vändpunkt för väljarnas intresse för klimatfrågor.

Klimat och miljö blir en av Centerns viktigaste valfrågor. Ett nytt förslag är att satsa 3,4 miljarder kronor på att ta bort utsläpp och att skapa så kallade minusutsläpp.

– Denna sommar har tydligt visat att vi måste göra mer för att möta klimathotet. Mer för att utsläppen ska minska. Att vi måste agera nu och att vi måste agera kraftfullt, säger Centerledaren Annie Lööf inför drygt 800 centerpartister som samlats för valkonvent.

Hon ägnar en stor del av talet åt att tala om sommarens extrema värme, de många skogsbränderna och den utbredda torkan.

– Jag tror att sommaren 2018 kommer att vara vändpunkten för intresset för klimat- och miljöfrågor, säger Annie Lööf efteråt.

– Det här är frågor på riktigt som berör människor i vardagen.

Ny teknik

Förslaget om minusutsläpp innebär att 400 miljoner kronor satsas för att under två år bygga upp testanläggningar som utvecklar tekniken att lagra koldioxid från förnybara energikällor. Dessutom ska företag få göra avdrag med 1 000 kronor per ton skapat minusutsläpp. Totalt vill C investera 3,4 miljarder kronor under de kommande åtta åren.

C bedömer att förslaget kan leda till 4,5 miljoner ton minusutsläpp, lika mycket som el- och fjärrvärmesektorn släpper ut under ett år.

– Det är inte småpotatis, säger Annie Lööf.

Nyligen tillsatte regeringen en utredning om hur Sverige ska kunna åstadkomma negativa utsläpp av växthusgaser. Utredningen ska vara klar 2020, men Annie Lööf vill inte invänta resultatet. Hon tycker att regeringen har släpat benen efter sig.

– Vi måste agera här och nu, säger hon och pekar på att frågan redan för tre år sedan diskuterades av Miljömålsberedningen, där sju riksdagspartier ingick.

Startskott

Valkonventet är startskottet för en mer intensiv fas i valrörelsen och partiet passar också på att presentera sitt valmanifest. Förutom klimatfrågan prioriteras jobb, hur landsbygden ska utvecklas, kortare vårdköer och ökad trygghet.

Men för C är valet den 9 september också ett "värderingsval".

– I valrörelsen kommer värderingskampen främst att stå mellan två partier – mellan oss och Sverigedemokraterna. Vi är de starkaste värderingsmässiga motpolerna som finns i svensk politik, säger Annie Lööf.

Följ ämnen i artikeln