Gräns för barnantal i förskolan slopas

Av: Erik Melin

Publicerad:
Uppdaterad:

Skolverket slopar sina riktlinjer om att det som mest bör vara 15 barn per avdelning i förskolan.

Anledningen är att rekommendationen ändå inte följs.

– Om det nu visar sig att få följer rekommendationen, så sänder det ju fel signal att ta bort den, säger Eva-Lis Sirén, förbundsordförande i Lärarförbundet, till Dagens Nyheter.

Skolverket har under flera år rekommenderat förskolor att det bara bör vara 15 barn per avdelning. Inte ens hälften av landets förskolor följer dock verkets rekommendation.

I dag kommer Skolverket med nya råd och då är rekommendationen borttagen. Inga siffror alls nämns angående storlek på barngrupperna.

– Siffran har egentligen inte haft någon effekt. Man har diskuterat en siffra i stället för vad en bra gruppsammansättning är, säger Carina Hall, undervisningsråd på Skolverket.

Barn påverkas negativt

Förslaget får hård kritik från många lärare i förskolan. De tror att förändringen kan få stora konsekvenser.

Lärarförbundet har också förklarat att de är kritiska till de nya riktlinjerna.

Forskning visar att stora barngrupper är negativt för barnens utveckling. Framförallt är det de yngre barnen som påverkas, då de är beroende av nära kontakter med vuxna, som de kan knyta an till. För många relationer kan leda till stress, vilket i sin tur kan skada inlärningsförmågan, skriver DN.

Ökning sedan 1990

Många föräldrar ser negativt på stora barngrupper. Enligt enkätstudier är frågan en av de viktigaste för föräldrar med barn i förskolan.

Mellan 1990 och 2001 steg genomsnittsgruppen i förskolorna från 13,8 barn per grupp till 17,5. Därefter har siffran legat relativt stabilt. 2012 var siffran 16,9.

Trots upprörda föräldrar handlar få politiska förslag om barngruppers storlek.

Politisk oenighet

Folkpartiets Roger Haddad, riksdagsledamot i utbildningsutskottet, menar att Förskolan och vuxenutbildningen är de områden som normalt får bäst resultat i Skolinspektionens granskningar.

– Det är därför vi fokuserar så mycket i debatten på grundskolan. I enskilda kommuner kan dock förskolan vara en stor fråga, säger han till DN.

I Miljöpartiet tycker man att det är konstigt att frågan inte blivit större.

– Vi vet att en bra förskola är viktig för att få bra resultat i skolan och även senare i livet. Jag möter många föräldrar som är oroliga för att barnen inte får den tiden de behöver med pedagogerna i förskolan, säger partiets ena språkrör Gustav Fridolin.

Publicerad: