Valåret 2014

Så påverkas du av EU:s beslut

Av: 

Lena Mellin

Omkring 60 procent av all lagstiftning som passerar Sveriges riksdag har sitt ursprung i EU. På bilden EU-parlamentet i Bryssel.
Omkring 60 procent av all lagstiftning som passerar Sveriges riksdag har sitt ursprung i EU. På bilden EU-parlamentet i Bryssel.

NYHETER

Hur påverkas vi i Sverige av vad som beslutas i EU-parlamentet?

Vi påverkas på väldigt många sätt men främst av den budget och de lagar som EU-parlamentet beslutar om tillsammans med ministerrådet (medlemsländernas regeringar).

Budgeten ger exempelvis möjlighet till medfinansiering från EU till stora infrastrukturprojekt som ­Öresundsbron.

De lagar som EU stiftar är av två typer, förordningar respektive direktiv. De gäller i Sverige även om den svenska regeringen röstat emot dem i ministerrådet.

Förordningar gäller som lag ­direkt. Direktiv innehåller i stället mål för lagstiftningen. Hur de ska uppnås avgör i slutänden riks­dagen. Omkring 60 procent av all lagstiftning som passerar riksdagen har sitt ursprung i EU.

Medlemsländerna får inte ha ­lagar som strider mot EU:s. Om en svensk lag står emot en EU-lag ­gäller den senare. Det kallas EU-­rättens företräde.

På vissa områden får Sverige inte alls lagstifta, exempelvis i handels- och konkurrensfrågor. Där har EU hela lagstiftningsrätten.

På andra områden, exempelvis miljö, transporter och jordbruk, får Sverige ha egna lagar - om det inte redan finns EU-bestämmelser.

Många frågor avgörs helt nationellt, där kan EU inte lägga sig i. Det gäller exempelvis socialförsäkringar som pensioner och barnbidrag, skolan och försvaret.

ANNONS EXTERN LÄNK

Munskydd, hudvård och vitaminer – handla allt inför hösten hos MEDS

MEDS

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Valåret 2014