Lundsberg öppnar på nytt

1 av 3
NYHETER

Lundsbergs Internatskola tillåts öppna på nytt.

Det meddelade Förvaltningsrätten i Stockholm i dag.

”Utredningen ger inte stöd för att utbildningen eller skolverksamheten innebär en risk för elevernas säkerhet,” konstaterar rätten.

Men Skolinspektionen kan överklaga öppnandet.

Efter en rad våldsamma incidenter på riksinternatet Lundsberg i värmländska Storfors, beslutade Skolinspektionen i förra veckan att stänga skolan på obestämd tid.

Beslutet fattades sedan två elever bränts med strykjärn i samband med en nollningsceremoni.

Händelsen polisanmäldes och kort efter att skolan tvingades stänga fick rektorn Staffan Hörnberg sparken. Samtidigt ställde styrelsen sina platser till förfogande.

Begärde att häva stängningen

Men ledamöterna begärde samtidigt en inhibition av Skolinspektionens beslut, med syftet att öppna skolan igen och låta eleverna återvända till klassrummen. Skolan skulle då ges möjlighet att fortsätta att arbeta med förbättringsåtgärder för att undvika nya våldsyttringar i framtiden.

I dag kom beskedet från Förvaltningsrätten i Stockholm.

Skolinspektionens beslut hävs och Lundsberg tillåts öppna på nytt i väntan på Förvaltningsrättens slutliga besked i frågan.

– När en begäran om inhibition prövas ska förvaltningsrätten bedöma hur sannolikt det är att det överklagade beslutet kommer att ändras vid den slutliga prövningen. Förvaltningsrätten ska även göra en skade­bedömning och ta ställning till vilka konsekvenser beslutet kan få på grund av att det gäller omedelbart. Slutligen ska förvaltningsrätten bedöma vilka risker som finns om verksamheten får fortsätta, till exempel om någon kan komma till skada, säger Anna Maria Åslundh-Nilsson, chefsrådman vid Förvaltningsrätten i Stockholm.

Ingen risk

Skolinspektionens främsta skäl till att stänga ner skolan var att elevernas säkerhet inte kunde garanteras. Tidigare i veckan lämnade myndigheten in en 3000 sidor lång inlaga till förvaltningsrätten om situationen på skolan. Den innehåller band annat en lång rad incidentrapporter om våld, trakasserier och ofredanden på skolan.

Trots det gör förvaltningsrätten bedömningen att tillvaron inte är riskabel för eleverna på skolan.

Rätten hänvisar till att Skolinspektionen så sent som i våras ansett att stiftelsen bakom skolan kommit till rätta med många av de problem som tidigare funnits.

Kan överklaga beslutet

Ansvariga vid Skolinspektionen ska nu fundera på om Förvaltningsrättens beslut att öppna skolan ska överklagas.

– Vi kommer nu att analysera förvaltningsrättens beslut och ta ställning till om vi ska överklaga detta beslut eller invänta förvaltningsrättens slutliga ställningstagande av Skolinspektionens beslut om tillfälligt verksamhetsförbud, säger Ann-Marie Begler, generaldirektör på Skolinspektionen.

Skolinspektionen räknar med att kunna återkomma om det tidigast tisdag nästa vecka, skriver man på sin hemsida.

Regeringen utreder

Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) har själv ingen synpunkt på att Lundsberg åter öppnas.

– Detta är ju den rättsordning vi har i Sverige. Vi har en myndighet som fattar sitt beslut och har redogjort för varför och en förvaltningsrätt som nu har fattat ett annat beslut. Sedan tycker jag att  de får förklara sina respektive beslut, säger han vid en pressträff och fortsätter:

– Det viktiga för alla elever är väl att de känner trygghet i att de vet vilka förutsättningar som gäller och jag hoppas att det snart ska vara kvar.

Kommer statens finansiering av skolan att ses över?

– Den del vi tittar över är att vi tycker det är olyckligt att samtidigt som man får skattestöd för utbildning får ta in avgifter. Det är vår avsikt att ta bort den möjligheten och det har vi en utredning som håller på och förbereder som jag hoppas snart ska vara klar.

Utbildningsminister Jan Björklund (FP) vill inte uttala sig i en pågående rättsprocess, utan hänvisar till Skolinspektionen.