Vad tjänar en ledamot av EU-parlamentet?

NYHETER

Mellins EU-skola Lektion nummer 6

Sedan 2009 har alla ledamöter i EU lika mycket betalt.

Före den senaste ändringen av EU:s grundfördrag fick ledamöterna samma ersättning som ledamöterna i sitt hemlands parlament. Men sedan 2009 har alla lika mycket betalt, 38,5 procent av grundlönen för en domare vid EU-domstolen, knappt  8 000 euro. Från summan dras EU-skatt och avgift för en olycksfallsförsäkring.

Därefter återstår 6 200 euro, knappt 59 000 kronor. De svenska ledamöterna betalar skatt i Sverige också. Från den summan räknas skatten de redan betalt till EU av.

Kvitton redovisas

Tidigare kunde ledamöterna också göra sig en hacka på kostnadsersättningar eftersom man exempelvis fick en schablonsumma i ersättning för en resa oavsett vad biljetterna kostat. Det är lyckligtvis slut på det nu.

Nu får ledamöterna som mest 410 euro, 3 900 kronor, för resor till och från Bryssel eller Strasbourg. Det mest praktiska sättet att resa ska väljas och kvitton redovisas. Ett schablonbelopp på 304 euro, knappt 2 900 kronor, betalas ut för hotell och mat för varje dag som ledamoten deltar i ett officiellt parlamentsmöte, under förutsättning att ledamoten signerat närvarolistan.

Drar av hälften

Om ledamoten inte varit närvarande vid minst hälften av de namnupprop som görs i samband med parlamentets omröstningar under en säsong dras hälften av summan för kost och logi av. Ledamoten kan få betalt för utlandsresor som görs för parlamentets räkning och för högst 24 resor per år i hemlandet.