Alliansen: betyg från fjärde klass

Regeringen vill införa betyg från fjärde klass.

Dessutom ska skriftliga omdömen slopas och de nationella proven rättas externt, skriver Alliansens partiledare på DN Debatt.

Allianspartiledarna: Göran Hägglund, Jan Björklund, Annie Lööf, Fredrik Reinfeldt.
Allianspartiledarna: Göran Hägglund, Jan Björklund, Annie Lööf, Fredrik Reinfeldt.

2012 införde regeringen betyg i sjätte klass.

Nu lanserar partiledarna för de fyra allianspartierna ytterligare skolreformer.

På DN Debatt skriver man att betyg ska införas från och med årskurs fyra.

Enligt debattartikeln ska fjärdeklassarna kunna få sina första betyg redan sommaren 2017.

Mindre administration

Betygen ska ges en gång per läsår i stället för en gång per termin och skickas hem till föräldrarna.

"Många elever har samma lärare i årskurs fyra till sex, vilket gör att förändringen för mellanstadielärarnas del blir mindre nu än när betygen flyttades ned från åttan till sexan", står det i artikeln.

I samband med de nya betygen ska även de skriftliga omdömena fasas ut i hela mellanstadiet, vilket uppges minska lärarnas administration. 

Nya kunskapsmål

Samtidigt vill regeringen göra om systemet för nationella prov och sätta upp nya kunskapsmål.

Målet är att under nästa mandatperiod gå över till ett system där "de nationella proven digitaliseras och rättas externt i så stor utsträckning som det är möjligt och lämpligt."

Det nya kunskapsmålet innebär att alla elever i årskurs ett ska kunna läsa och förstå enklare texter. Skolverket har fått i uppdrag att ta fram "nationella bedömningsstöd för för de allra viktigaste baskunskaperna: läsa, skriva och räkna".

Enligt debattartikeln kommer finansieringen aviseras i budgetpropositionen för 2015.

"Dessa förslag kommer finansieras krona för krona", skriver regeringen.

Publisert: