Kräver mänskliga rättigheter – för schimpans

Foto: AP Photo/Erin Conway-Smith
Får inte låsas in mot sin vilja? En djurrättsgrupp menar att schimpanser ska få vissa mänskliga rättigheter.
NYHETER

Att schimpansen är en av våra nära släktingar är känt.

Men att de skulle anses ha mänskliga rättigheter har inte varit aktuellt – tills nu.

En djurrättsgrupp i New York kräver nu att en schimpans får en begränsad rätt till frihet.

I en stämning mot ägaren till schimpansen Tommy kräver en New York-baserad djurrättsgrupp att Tommy erkänns som en juridisk person med begränsad rätt till frihet.

Med stämningen vill man få bort Tommy från sin ägare i Florida och placera honom i en fristad.

Djurrättsgruppen planerar att lämna in liknande stämningsansökningar mot ytterligare tre schimpanser, två som hålls vid ett laboratorium och en som hålls i ett privat hem.

Stämningen lämnades in på måndagen, skriver Time Magazine.

Måste motivera inlåsning

Det nya med stämningsansökan är att den vill få principen habeas corpus att också omfatta schimpanser.

Principen gör att varje person som hålls fängslad eller är frihetsberövad har rätt att få sin tillvaro prövad av en domare, genom att tvinga den fängslande partnern att motivera fångenskapen.

Habeas corpus åberopas ofta i sådana fall när en person fängslats på ett sätt som inte är försonligt med skriven lag. Bland annat har den använts i flera fall gällande fångar som sitter eller har suttit i Guantanamo-fängelset.