Världen behöver fler som Mandela

NYHETER

Hela världen älskar den bortgångne frihetskämpen

I morse hörde jag en dam säga i radio, "en så god människa har inte funnits sedan Jesus".

Hon var sydafrikan men Nelson Mandelas lyskraft går långt utanför landet.

Hela världen älskar den bortgångne fredskämpen. Många länder önskar att de hade en egen Mandela.

Ingen minneshögtid i modern tid har förmodligen lockat så många statschefer. Ännu ett mått på Mandelas storhet.

När fyra amerikanska presidenter är beredda att göra den långa resan till Sydafrika bara för att hedra en bortgången statschef som sedan länge hade lämnat politiken är det ett kvitto på en livsgärning som går långt utöver det vanliga.

I viss mån handlar det säkert om att det är en historisk händelse varje statschef vill vara med om. Att det är bra för den egna imagen att synas på läktaren i Soweto.

I viss mån handlar det om att man som stats- eller regeringschef representerar sitt land. Det är helt enkelt en plikt att närvara.

Men jag tror faktiskt att många av de som kommit genuint beundrade Mandela.

Världen har kommit långt – men inte tillräckligt

De har själva i sina dagliga gärning att lösa en massa problem och konflikter. En del väldigt svåra. Ibland handlar det om att balansera på en slak lina.

Säkert önskar de ibland att de hade Nelson Mandelas självklara auktoritet. Hans naturliga resning och den skenbara lätthet med vilken han styrde rätt mellan blindskären.

Hans förmåga att höja sig över mängden, över sitt eget parti och styra mot framtiden. Att sätta sig själv åt sidan och kliva in i "frälsarrollen".

Världen har kommit långt på många sätt. Miljontals människor dras varje år upp ur svår fattigdom. Levnadsstandarden höjs hela tiden. Vi gör fantastiska tekniska framsteg. Världen har kommit alla så mycket närmare.

Ändå står mänskligheten inför några av sina största utmaningar sedan människan först satte sin fot på jorden. Vi sliter oerhört på jordens resurser. Miljöförstöring och vår bekväma moderna livsstil ser ut att ändra jordens klimat och själva förutsättningarna för vår existens på planeten.

Inbördeskriget i Syrien har skaffat den största flyktingkatastrofen i modern tid utan att världen gör särskilt mycket för att ingripa.

För få kopior av Nelson Mandela

Oavsett fråga har dagens ledare oerhört svårt att enas om vad man ska göra. Att komma till skott och genomföra förändringar som de flesta är medvetna om behövs men som ingen riktigt orkar driva igenom av rädsla för att förlora makten i det korta perspektivet.

Det sitter alldeles för få kopior av Nelson Mandela i regeringstoppen världen över.

I dag hyllar stats- och regeringschefer från alla kontinenter hans ideal, hans principer och hans gärning.

När de kommer hem är det dags för dem själva att leva upp till idealen. Eller att hitta en ny Nelson bland sina medborgare som har förmågan att göra det.