Nyheter

FRA-lagen har klubbats igenom

Av: 

Linda Hjertén

NYHETER

Strax innan fem röstades tilläggen till den kontroversiella FRA-lagen igenom.

158 ledamöter röstade för och 153 röstade emot. En person avstod helt.

Trots kritik om massavlyssning och kränkningar mot den enskildes integritet vann förslaget efter en "boxningsmatch" i riksdagen.

Är den kontroversiella FRA-lagen ett skydd mot terrorister eller en kränkning av medborgare?

I dag strax innan fem på kvällen röstades, helt väntat, en uppdaterad FRA-lag igenom – nu med nya tillägg menade att öka rättssäkerheten och skydda den enskilda medborgarens integritet.

• Bland annat införs en ny instans, försvarsunderrättelsedomstolen, som ska tillståndspröva FRA:s signalspaning.

• Enskilda personer ska även få veta om de varit föremål för spaning och all signalspaning ska förhandsprövas och granskas.

Den flera timmar långa debatten innan omröstningen blev het.

– Det liknar en boxningsmatch, konstaterade Peter Rådberg (mp) från talarstolen.

Borde rivas upp

Oppositionen tycker, de nya tilläggen till trots, att lagen borde rivas upp och göras om. Kritikerna är bland annat oroade för hur länge trafikdata kan komma att sparas och vad som händer med uppgifter som skyddas av källskyddet.

Per Bolund (mp) gick så långt som att jämföra FRA med övervakningen av medborgare i tidigare diktaturer i Östeuropa och Kalle Larsson (v) undrade vilka terroristerna är som FRA-lagen ska skydda svenskarna mot.

– Integriteten har fått stryka på foten för den politiska prestigen. Vi kräver att lagen rivs upp, görs om och görs rätt, sa Anders Karlsson (s) under eftermiddagens debatt.

Alice Åström (v) anser att lagen bygger på massavlyssning.

– Mänskliga rättigheter och de grundläggande rättigheterna är inget man kan kasta in i efterhand. När man granskar den här lagstiftningen visar det sig att det fortfarande finns problem, sa hon tidigare i dag i talarstolen.

"Hårresande anklagelser"

Regeringspartierna försvarade sig mot kritiken och menar att de nu gjort de förändringar, och fler, som oppositionen krävt.

Moderaten Karin Enström hävdar att oppositionen ägnar sig åt att sprida "hårresande anklagelser" mot regeringen och att kravet på att utreda frågan på nytt är oseriöst.

– En väv av lagar skyddar den personliga integriteten och rättssäkerheten. Kravet på utredning handlar bara om att begrava frågan i flera år, sa Enström under debatten.

Försvarsminister Sten Tolgfors gav sig in i debatten med ett brandtal om FRA och hur nödvändig signalspaning är.

– Jag vet det för jag ser det varje dag. Taktisk och strategisk signalspaning är central för att skydda liv, för att upptäcka hot om terrorism, och för att kunna följa hotbildsutvecklingen mot Sverige. Den behövs för se igenom desinformation som oftast sprids kring internationella konflikter, sa han.

– Att säga nej till regleringen är att återgå till ett laglöst tillstånd.

Hård kritik

Tolgfors gav även hård kritik till oppositionen som röstade emot förslaget, trots att de förändringar de krävt nu gjorts.

– Ni har ju ingen ståndpunkt. Ni tycker ingenting. Tyck något då, säger Tolgfors.

Camilla Lindberg (fp), en av de mest högljudda kritikerna mot lagen, valde i dag att lägga ned sin röst.

– Jag tycker att de flesta punkterna är bra, men jag skulle vilja ha lite förtydliganden kring framförallt punkterna om signalbärare och utvecklingsverksamhet, säger hon.

FRA-lagen trädde i kraft den 1 januari 2009 och den ger Försvarets radioanstalt (FRA) rätt att bedriva signalspaning i kabelbunden trafik – telefoni och internet. Spaningens syfte är att kartlägga hot mot Sveriges säkerhet.

ANNONS

Kids deal - 25% rabatt på barnkläder & skor från Ellos kollektioner!

Extern länk från Ellos

Till REAN!

Publisert: