Svenska soldater köpte sex på bordell

avErik Nises, Jessica Balksjö

1 av 3 | Foto: Försvaret
Soldaterna på bilden tillhör förbandet och deltog i övningen men har inget direkt samband med artikeln.

De svenska soldaterna var på övning i Tyskland.

Där söp de sig fulla, gick på bordell och köpte sex.

– Jag blev så förbannad när jag hörde det här, säger överste Anders Löfberg som är chef över regementet.

Just nu utreder försvaret vad som egentligen hände när de svenska yrkesmilitärerna från K3 i Karlsborg var på övning i staden Hammelburg i Bayern. 150 svenska soldater och 30 officerare deltog i resan mellan den 31 augusti och den 11 september. Enligt Anders Löfberg, chef över regementet, var det luftburna jägare i helikopter och flygplan som deltog i övningen. De tillhör den 31:a luftburna bataljonen.

– Enligt utredningen har ett 10-tal soldater besökt någon typ av anrättning där de varit i kontakt med prostituerade. De var lediga när det hände och vi ska därför utreda vilka åtgärder vi har rätt att vidta, säger Anders Löfberg.

Soldaterna är fortfarande kvar på sina tjänster.

Enligt Aftonbladets källor inträffade sexskandalen under avslutningsfesten.

”Krökade ihop”

– Efter övningsveckan krökade svenskarna tillsammans med de tyska soldaterna på regementets område. Sedan besökte de bordell och flera personer har berättat att de köpte sex av prostituerade, säger en uppgiftslämnare.

När soldaterna kom hem till Karlsborg fick regementsledningen kännedom om händelsen.

”Över hälften gick”

– Jag blev förbannad. Det här är ingenting som vi vill förknippas med inom Försvarsmakten, säger Anders Löfberg.

Enligt uppgift skedde bordellbesöken i staden Würzburg, fem mil från regementet. En soldat som hävdar att han själv aldrig följde med säger:

– Över hälften av soldaterna och även officierare gick på bordell.

Det stämmer med uppgifterna som har nått K3:s ledning. Däremot förnekar Anders Löfberg att misstankarna om sexköp rör officerare.

Sexköp är lagligt i Tyskland. Men försvarets jurister ska nu ta ställning till om soldaterna ändå kan ha brutit mot svensk lag.

– Är handlingen straffbar har jag anmälningsplikt och då ska de inblandade identifieras och anmälas, säger Anders Löfberg.