Nyheter

Reinfeldt öppnar för fler skattelättnader

Av: 

Tobias Österberg

Natalie Roos Holmborg

Fredrik Reinfeldt (M).

Foto: Foto: Scanpix

NYHETER

Statsminister Fredrik Reinfeldt menar att det värsta av finanskrisen nu är förbi. Och villa sänka skatterna ytterligare.

– Vi ser ut att ha stått emot de värsta stormarna, sade han.

Regeringsförklaringen lästes upp i samband med att riksdagen öppnades på tisdagen. Reinfeldt började med att påminna om att det var i dag för ett år sedan som USA:s fjärde största investmentbank, Lehman Brothers, ansökte om konkurs.

– Det blev slutet på början för det vi i dag känner som finanskrisen. Den fick världsekonomin i gungning och hela länder på fall.

Jobben först

Reinfeldt fortsatte dock med att peka på tecken som indikerar att det värsta nu tycks vara över. Han hävdade att riskerna för tydligt försämrad konjunktur har minskat. De offentliga finanserna har utvecklats bättre än vad som bedömdes i våras. Utgifterna ser ut att bli 15 miljarder kronor lägre 2010 och inkomsterna 27 miljarder kronor högre.

– Därför kan vi genomföra nödvändiga krisåtgärder och samtidigt förstärka de offentliga finanserna, sade Reinfeldt.

– De offentliga finanserna förbättras sammantaget med nästan 10 miljarder kronor 2010 och över 30 miljarder kronor 2011 och 2012.

Fredrik Reinfeldt framhöll att krisens bördor ska fördelas rättvist, så att vi anstränger för oss att hålla ihop Sverige. Jobben kommer först, underströk han och redogjorde för de redan kända satsningar mot arbetslösheten som regeringen gör i den kommande budgeten.

Ordförande i EU

– Regeringen vill att Sverige ska stå starkt när det vänder. Den grunden vill vi lägga genom att fortsätta återupprätta arbetets värde, lägga grund för fler jobb och fler och växande företag. Vi vänder inte åter till ett Sverige där över en miljon människor, var femte svensk i arbetsför ålder, ställs utanför, sade Reinfeldt.

Reinfeldt påminde om de inkomstskattesänkningar som redan gjorts och som gett heltidsarbetande skattelättnader på över 1 000 kronor i månaden. Något besked om det fjärde jobbskatteavdraget gavs inte i regeringsförklaringen, men en antydan om vad som kommer i budgeten.

– Regeringen kommer därför att pröva fler möjligheter till fortsatta skattelättnader för låg- och normalinkomsttagare i Sverige, sade Reinfeldt.

Regeringsförklaringen formade sig till en redogörelse för de redan kända satsningar som regeringen gör i den kommande budgeten för kommunerna, för rättsväsendet och för pensionärerna.

Därtill kom som vanligt numera i regeringsförklaringar klimathotet och Sveriges särskilda ansvar som EU-ordförande att leda EU fram till den nödvändiga klimatöverenskommelsen i Köpenhamn i december.

Reinfeldt påminde också igen om att hela världens blickar just nu är riktade mot Sverige som ordförandeland.

– Det är därför viktigt att komma ihåg att ordförandeskapet inte bärs av några få, utan delas av hela Sverige, sade han.

ANNONS EXTERN LÄNK

Sommarläsning till kampanjpris! Missa inte vår REA på utvalda böcker - handla här.

Shop

Aftonbladets bloggar
Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter