Ephone ber allmänheten att rösta om överklagande

NYHETER

Bredbandsbolaget Ephone förlorade det första Ipredmålet.

Nu ordnar bolaget en omröstning om domen ska överklagas.

– Domen ger Antipiratbyrån rätt att gå in och rota i varenda dator på nätet, säger bolagets vd.

Bredbandsbolaget Ephone måste lämna ut uppgifter till fem bokförlag om vem som ligger bakom den server där 27 av förlagens ljudböcker gjorts tillgängliga för allmänheten att ladda ned, enligt en dom i Solna tingsrätt. Om inte Ephone följer domen hotas företaget av ett vite på 750 000 kronor. Dessutom tvingas Ephone betala förlagens rättegångskostnader på 75 000 kronor.

– Alla datorer som är uppkopplade mot internet har minst 27 stycken bilder eller andra upphovsrättskyddade filer. Bara Windows innehåller så många upphovsrättskyddade filer. Så den här domen så bakvänd att jag inte vet vad jag ska säga, säger bolagets vd Bo Wigstrand.

Omröstning på hemsidan

Men Ephone har ännu inte bestämt om bolaget ska överklaga domen till hovrätten. Men Wigstrand tror att Svea hovrätt kommer att ändra domen om den överklagas.

– Men vi tvekar att överklaga tingsrättens beslut till högre instans. Det tar mycket tid och resurser men samtidigt har vi förstått att det finns ett allmänt intresse att vi överklagar, säger Bo Wigstrand.

För att få vägledning inför beslutet uppmanar Ephone nu alla som har åsikter om tingsrättens dom eller om överklagandefrågan att rösta i en enkät på bolagets hemsida.

”Alla kan bli utsatta”

Wigstrand hävdar att tingsrättens dom inte är förenlig med Sveriges internationella åtaganden. Den innebär också att alla som har upphovsrättskyddat material som filmer, musik eller böcker på sin dator kan bli utsatta för Ipredingripande även utan att ägna sig åt fildelning, anser han.

– Skulle tingsrättens resonemang få prejudikatverkan riskerar många privatpersoner som har anslutning till internet att bli föremål för Ipredingripande, säger Wigstrand.

TT