”Jag säger basta till matfusket”

Moderata EU-valskandidaten Anna Maria Corazza Bildt chattade med Aftonbladets läsare

Jesper W säger: Hej Anna Maria, vad vill du göra för att bibehålla folkets känsla av inflytande i EU:s politiska process under EU:s fortsatta utveckling?
Anna Maria Corazza Bildt säger: Jag ska kämpa för ett öppnare och mer demokratiskt Europa. Genom att vara en delaktig aktör så ökar vi vårt inflytande. Vi kan inte längre lösa problem inom nationella gränser, oavsett det gäller jobben, miljön eller freden. Jag vill engagera mig för att stärka Sveriges röst i Europasamarbetet.
signe säger: Vilken eller vilka frågor tycker du är viktigt att arbeta med?
Anna Maria Corazza Bildt säger: Jag brinner för ett Europa som kan göra ännu mer för fred, frihet och företagande. Ett Europa där fler kvinnor syns mer i ledande poster Jag bryr mig att vi ska ha hälsosam mat på våra tallrikar. Jag säger Basta till matfusket och står på konsumentens sida. Jag har lanserat en appell till matbranschen där jag inbjuder till en dialog för att starta en självsaneringsprocess. Välkommen att skriva dina synpunkter och konkreta exempel på min hemsida. www.moderat.se/annamaria
Andreas säger: Hej Anna, jag är själv kristen och uppskattar att du är katolik. På vilket sätt påverkar din tro din syn på politiken?
Anna Maria Corazza Bildt säger: Jag tror att man måste skilja på religion och politik, staten och kyrkan. Jag ställer upp i europa parlamentet för att driva de stora utmaningarna i vår tid som behöver starkare samarbete. Fred frihet och försoning, miljö och klimat, fri handel och trygg mat.
Praetorian säger: Hej Anna Maria. Jag är en liberal ung man i mina bästa år. Varför ska jag rösta på dig som EU-valskandidat istället för på Piratpartiets kandidat?
Anna Maria Corazza Bildt säger: Jag är en sann europé, född i Italien, bott i olika länder och gjort Sverige till mitt nya hemland. Europa har varit mitt livs- och arbetsfält som mänskliga rättighetskämpe. Mitt engagemang grundades i det belägrade Sarajevo där ungdomar som du skiljdes av nationalism men enades av en dröm att vara med i det Europa som de tillhör. jag tänker göra skillnad med min mångfald, min erfarenhet och mitt engagemang. Jag vill kämpa för den frihet som är självklar för oss men inte för många ungdomar i vårt närområde. Jag står för frihet på nätet och respekt för männiksor, integritet och privacy för människor samt rätt att försörja sig med sitt jobb. Piratpartiet har ingen europavision och politik. De driver endast en fråga på ett populistisk sätt.
Petter L säger: Hej! Tänker ni ta upp energifrågan i EU och vad ska ni framställa i så fall? Vill ni satsa på förnyelsebar energi?
Anna Maria Corazza Bildt säger: Absolut! Energi är en väldigt central fråga inom europapolitiken. jag vill kämpa för att vi ska ha mer miljövänlig och effektiv energi. Jag ska kämpa i Europaparlamentet för att vi ska nå våra mål att minska koldioxidutsläppen med minst 30% till 2020, och åstadkomma en med effektivare energianvändning och för att ta bort alla de hinder som finns för miljövänlig energi. Jag är stolt över att i vårt hotell i Italien har jag installerat solpaneler som står för en stor del av värmen och varmvattenförsörjningen.
StefanP säger: Hej Anna, vad är din åsikt om IPRED?
Anna Maria Corazza Bildt säger: jag står för frihet att surfa på nätet utan gränser för alla och respekt för enskilda personers integritet. Man kan inte kriminalisera en hel generation för att man laddar ner från nätet. Vi förstå att en hel generation lever och kommunicerar på nätet. Samtidigt måste vi tänkta vidare hur vi ska se till att vi lever inom rättstaten där lagar måste respekteras och att artister har rätt att försörja sig med sitt jobb. jag driver min personvals kampanj Kryssa Anna Maria genom att möta så många som möjligt och prata och lyssna bland annat om vad ni tycker om IPRED-lagen.
Ninni säger: Hej Anna Maria, Varför är det viktigt för Sverige med euro som valuta i framtiden?
Anna Maria Corazza Bildt säger: Jag förespråkar varmt ett införande av euron så fort som möjligt under nästa mandat perioden. Införandet av euron gynnar både konsumenter och företagare och ökar stabilitet för Sverige. Sveriges kostnader för utanförskapet har varit ungefär 12-15% förlust i handel. Det betyder mindre jobb och mindre välstånd. Jag som småföretagare har direkt erfarenhet hur svårt det är med en ständig fluktation. Vi är nu tvingade till en kollektiv rea, jag vill istället sätta mina priser själv! Du som konsument betalar mer för dina kläder, elektronik och mat pga av att kronan har tappat mer än 25% de senaste månaden ungefär. Mer samarbete behövs för att lösa finanskrisen. Jag vill inte att vår finansminister blir lämnad i korridoren när viktiga beslut som också påverkar Sverige mellan Europaländerna fattas. Våra ekonomier är i alla fall integrerade. Det är självklart att vi ska ha samma valuta från Kiruna till Las Palmas.

aftonbladet.se

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN