Mette-Marit rördes till tårar av Obamas ord

Barack Obama ställde sig i talarstolen.

Och talade om sitt beslut att kriga i Afghanistan. Men också om fred, och tanken att man kan förändra världen till det bättre.

Ord som fick kronprinsessan Mette-Marit att gråta öppet.

Han erkände det utan omsvep, det första han gjorde när han tog plats i talarstolen efter att ha fått sitt fredspris.

– Att jag står här är kontroversiellt, säger president Barack Obama.

Under sitt 35 minuter långa tal, försvarade presidenten till största delen sitt beslut om att skicka fler soldater till Agfhanistan.

– Krig kan vara berättigat om det förs i syftet att försvara. Men våld skapar aldrig varaktig fred, det skapar bara nya problem. Det finns inget svagt eller passivt att leva efter den icke-våldsprincip som Gandhi praktiserade, men som överbefälhavare för ett land kan jag inte leva bara efter det. Ickevåld kan inte lösa allt. Förhandlingar kan inte få al-Quaida att lägga ned sina vapen, säger han.

3 tips för fred

Obama konstaterade att USA har ”hjälpt till att stärka den internationella säkerheten med våra soldaters blod”, men att man ändå skulle komma ihåg att ”krig aldrig är lärorikt”.

Barack Obama sa att han förstod varför krig inte är populärt, och han fortsatte med att ge sina tre tips för en varaktig fred:

1. Utveckla alternativ till våld. Gå samman och genomföra kraftfulla sanktioner.

2. Inse vilken slags fred vi vill uppnå, och inse att om man inte värnar om mänskliga rättigheter så är freden bara genomskinlig.

3. Jobba för att inte alla ska vara fria, inte bara från fruktan utan även från begär.

– Säkerhet finns inte där mat, medicin, utbildning eller tak över huvudet saknas. Frånvaron av hopp kan få ett samhälle att ruttna, säger han.

Fick Mette-Marit rörd

När en dryg halvtimma var till ända rundade Barack Obama av.

– Någonstans i dag kommer en soldat att möta en motståndare som är honom övermäktig, men han kommer att stå kvar. Någonstats i dag kommer en demonstrant att möta övervåld, men hon kommer att fortsätta gå. Krig kommer att finnas kvar, men vi kommer att sträva efter fred. Det är vår uppgift här på jorden.

När talet var avklarat fick presidenten stående ovationer av publiken. Han skakade sedan hand med kungafamiljen. Längst, och mest innerlig var hans konversation med kronprinsessan Mette-Marit. Under presidentens tal hade hon kramat sin man Hakons hand hårt, och enligt VG tvingades hon vid flera tillfällen att torka bort tårar från ögonen. Trebarnsmamman fick därefter en öm klapp på axeln av presidenten när han avslutat sitt tal.

Publisert: