Enormt bedrägeri med utsläppsrätter

Enorma bedrägerier med utsläppsrätter har förekommit i EU, uppger Europol.

Förlusterna för skattebetalarna?

Drygt 52 miljarder kronor.

Europol uppger att de första tecknen på oegentligheter syntes i slutet av fjolåret. Då började en onormal ökning i handeln med utsläppsrätter i EU synas i flera länder. I maj toppade handeln, främst i Frankrike och Danmark, innan Frankrike, Nederländerna, Storbritannien och Spanien ändrade sina beskattningsregler för att möta hotet. Följden blev att handeln minskade med upp till 90 procent, skriver Europol i ett pressmeddelande.

Gas och el nästa

Nu har Europol – med hjälp av myndigheter i Belgien, Danmark, Frankrike, Nederländerna, Spanien och Storbritannien – i ett projekt granskat de kriminella strukturerna bakom bedrägerierna. De uppskattas ha lett till förluster för skattebetalarna i EU på enorma fem miljarder euro (drygt 52 miljarder kronor).

I "vissa länder" misstänks hela 90 procent av volymen i utsläppshandeln vara bedrägerier, enligt Europol – som också varnar för att gas- och elbranscherna kan vara nästa offer för brottslingarna.

Bedrägerierna är dåliga nyheter för EU mitt under FN:s stora klimatmöte i Köpenhamn. EU:s redan kritiserade utsläppshandel startade 2005 och pågick på försök till 2007. Den nuvarande handelsperiod pågår 2008–2012.

Hård kritik

I systemet sätts ett tak för de totala koldioxidutsläppen i varje land. Länderna kan sedan gratis dela ut utsläppsrätter till företag i sektorer som ingår i handeln. Företagen kan sedan köpa och sälja rätt att släppa ut vissa mängder koldioxid. Syftet är att tvinga fram investeringar som ger mindre utsläpp.

Systemet har fått hård kritik för den frikostiga tilldelningen av gratis utsläppsrätter. Från 2013 ska andelen rätter som auktioneras ut öka gradvis.

Publisert: