Sjukhus ska straffas för felbehandlingar

Nu ska patienter som drabbas av slarv kunna få ekonomisk ersättning

Över 100 000 svenska patienter råkar ut för olika skador i sjukvården varje år.

Något som nu ska kunna ge kännbara straff för de vårdgivare som slarvar, uppger svd.se.

Misstag eller felbehandlingar som leder till skador för patienter ska kunna resultera i att den ansvariga vårdgivaren under minst två år ska stå för alla vårdkostnader för att hjälpa den drabbade patienten.

Ungefär en tredjedel av de 100 000 människor som drabbas av skador i vården får infektioner som man drabbats av på sjukhuset.

Av dem får ungefär en av tio bestående men. Cirka 3 000 avlider varje år där en skada man fått på sjukuset/vårdinrättningen bidragit eller varit den direkta orsaken till dödsfallet.

Stockholm först ut

Inom det här arbetet för patientsäkerheten har Stockholms läns landsting glidit upp i tätpositionen.

– Detta måste vara en prioriterad fråga för sjukvården och jag vill sätta upp ett första mål på att halvera antalet skador och dödsfall som beror på felbehandlingar eller rent slarv, säger landstingsrådet Stig Nyman (KD) som ansvarar för patientsäkerheten i Stockholmssjukvården till Svenska Dagbladet.

Sedan början på 2009 har landstinget i Stockholm börjat arbeta med ekonomiska sanktioner mot de som slarvar med patientsäkerheten. I ett första steg har man valt ut alla de sju olika vårdenheter i länet där höft- och knäledsoperationer utförs.

Har du blivit felbehandlad av vården –  vad tror du att nya reglerna skulle inneburit för dig?
Publisert: