Pratar med sig själv

Publicerad:
Uppdaterad:
Foto: BJÖRN LINDAHL

Det var Pär Nuder, det var Lena Hallengren - ministrar för pengar och ungdomar - och så var det ungdomar. Ungdomar av det där slaget som ser ut som om de vore kläckta i konferensrum, häckar på pennavstånd från en whiteboard och har sitt tonårsuppror organiserat i Power point-format.

Regeringen ville berätta om sin "ungdomssatsning". "Rapport" hade kommit dit för att dokumentera händelsen. Ministrarna bar sina mest angelägna ansiktsuttryck. De försäkrade att ungdomar var "prioriterade" i vårbudgeten och de var glada för tillfället att "lyssna av" detta urval av unga "eldsjälar".

Nyckeltalet här är 430000. Det är antalet förstagångsväljare som är utsläppta i september. Ungefär lika många röster som gav vänsterpartiet 30 riksdagsplatser i förra valet. Och det börjar bli dags att kasta nätet kring dem. Äldre väljare bestämmer sig tidigare än yngre, så hittills har turnéerna gått till äldreboenden. Löftena har handlat om tandvård och vårdköer. Men valdagen drar närmare. 430000 förstagångsväljare. Hårdvaluta.

Rapport var alltså där och "ungdomssatsningen" var därmed officiellt igång. Ministrarna ville verkligen veta vad "ungdomar" tycker. Sträcka ut en hand. Föra dialog.

Rapport intervjuade en av "eldsjälarna": Sofia Larsson från påtryckargruppen jagvillhabostad.nu. Hon tyckte att det var ett "bra initiativ" som kunde leda till något "väldigt positivt".

Det var ett fint ögonblick.

Sedan var inslaget över. Det "Rapport" inte fick plats med var det här: Sofia Larsson var, till alldeles nyligen, en framträdande studentpolitiker i socialdemokratiska Laboremus. Jagvillhabostad.nu finansieras av Hyresgästföreningen. Ordförande där är den förra socialdemokratiska riksdagsledamoten Barbro Engman. Föreningen är medlem i arbetarrörelsens bildningsförbund.

Man skulle kunna säga att "Rapports" nyhet bestod i att socialdemokrater "lyssnade av" andra socialdemokrater, finansierade av socialdemokrater, om de väldigt positiva löften socialdemokraterna ger ungdomar inför valet.

Det kallas att skapa en nyhet. För inom politiken, till skillnad från livet i övrigt, är det inte ett säkert tecken på galenskap att prata med sig själv. Det är tvärtom ett tecken på att man är riktigt smart. Välkommen till valrörelsen.

Johan Hakelius

Publicerad: