förklarar det oförklarliga Parapsykologi handlar kort och gott om det oförklarliga – tankeöverföring, uppenbarelser och förmågan att förutspå framtiden. Nu har läran nått den fina universitetsvärlden genom Sveriges första professor i parapsykologi: Etzel Cardeña.
Foto: PETER VAN DEN BERG
förklarar det oförklarliga Parapsykologi handlar kort och gott om det oförklarliga – tankeöverföring, uppenbarelser och förmågan att förutspå framtiden. Nu har läran nått den fina universitetsvärlden genom Sveriges första professor i parapsykologi: Etzel Cardeña.

Han är proffs – på spökerier

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Han har själv kunnat förutspå framtiden.

Och han är övertygad om att tankeöverföring fungerar.

I september tillträder Etzel Cardeña, 47, Sveriges första professur i parapsykologi.

förklarar det oförklarliga Parapsykologi handlar kort och gott om det oförklarliga – tankeöverföring, uppenbarelser och förmågan att förutspå framtiden. Nu har läran nått den fina universitetsvärlden genom Sveriges första professor i parapsykologi: Etzel Cardeña.
Foto: PETER VAN DEN BERG
förklarar det oförklarliga Parapsykologi handlar kort och gott om det oförklarliga – tankeöverföring, uppenbarelser och förmågan att förutspå framtiden. Nu har läran nått den fina universitetsvärlden genom Sveriges första professor i parapsykologi: Etzel Cardeña.

Lunds universitet tackade för 40 år sedan ja till ett arv på 30 miljoner kronor. Pengarna skulle, så snart donatorns andra arvingar gått bort, användas till en professur i parapsykologi.

När nu universitetet äntligen fått sina pengar har också Sveriges första professor i ämnet utsetts: Etzel Cardeña.

1 Hör parapsykologi hemma på universitetet?

– Ja. Det finns en lång rad kontrollerade studier som visar att fenomenet existerar. Det är på universitet som ämnet ska studeras, annars riskerar det att utnyttjas av människor med tveksamma syften.

2 Har du själv parapsykologisk förmågor?

– Jag har varit med om händelser som kan beskrivas i parapsykologiska termer. Till exempel att jag drömt något på natten som sedan inträffat dagen därpå. Eller att jag tänkt på en person som sedan ringt mig i exakt samma ögonblick.

3 Hur går det egentligen till?

– Det vet vi inte. Det finns flera teorier, men ingen som jag riktigt kan skriva under på.

4 Hur går parapsykologisk forskning till?

– Enkla experiment kan gå ut på att en person sitter i ett hus och försöker se framför sig vilka bilder en dator visar i ett annat hus.

5 Finns det ett liv efter döden?

–Jag tror inte det, men eftersom jag inte vet stänger jag inte dörren till möjligheten att det faktiskt finns ett liv efter döden.

6 Fungerar tankeöverföring?

–Ja, utan tvekan.

7 Kan man förutspå framtiden?

–Ja. I drömmar, som jag nämnde tidigare. Men det finns också exempel på människor som får bilder eller känslor av att något ska hända.

8 Kan man flytta föremål med tanken?

–Ja, det finns det kontrollerade studier som bevisar. Det handlar nästan alltid om mycket små partiklar, celler eller i vissa fall atomstrukturer. Men det är ju principen, att det fungerar, som är intressant.

9 Hur blev du intresserad av parapsykologi?

–Jag växte upp i Mexiko där min far arbetade som psykiater. Han var mycket intresserad av parapsykologi, vilket smittade av sig på mig. Senare i livet har egna parapsykologiska erfarenheter gjort intresset ännu mer levande.

10 Borde psykologer utbildas i parapsykologi?

–Ja, absolut. Eftersom många människor upplever parapsykologiska fenomen, verkliga eller inbillade, är det viktigt att psykologerna har kunskap om detta.

11 Du kommer från Mexiko, men bor i Texas. Verkar Sverige lockande?

–Ja, absolut. Sverige är rikt på kultur och vetenskap. Dessutom verkar ni ha ett styrelseskick som är hyfsat befriat från korruption.

12 Vilka fritidsintressen har du?

–Kultur, framför allt. Jag är utbildad regissör och har satt upp flera före-ställningar av August Strindberg.

Snabbfakta/Etzel Cardeña

Olle Castelius, Joachim Kerpner

Publicerad: