Placeras på Kumla

NYHETER

”Han kommer inte att specialbehandlas”

Det är fullt på landets sexualbrottsfängelser och Hagamannen Niklas Lindgren kommer att placeras på Kumla i väntan på plats.

Foto: Niklas Lindgren placeras troligen på Kumla.

På landets tre anstalter med särskilda avdelningar för sexualbrottslingar, Härnösand, Norrtälje och Skogome är kötiderna just nu upp till ett halvår långa.

För Niklas Lindgren innebär det sannolikt att han hålls kvar på häktet i Umeå efter domen. Därefter förs han till Kumlafängelsets riksmottagning.

Men även dit är kön lång.

-Som läget ser ut kan han få vänta på häktet en eller flera månader efter dom och sedan här i upp till ett halvår för placering på avdelning för sexualförbrytare, säger Susanne Eberhardsson, kriminalvårdsinspektör vid riksmottagningen på Kumla.

Specialbehandlas ej

Fängelset har ingen särskild avdelning eller vård för sexualbrottslingar.

-Han kommer inte att specialbehandlas men av säkerhetsskäl placeras han bland killar som är dömda för liknande brott, säger Susanne Eberhardsson.

Härnösand är den mest sannolika kriminalvårdsanstalten för Niklas Lindgren eftersom den ligger närmast Umeå.

-Tidigast i början av 2007 har vi plats på sexualbrottsavdelningen, säger avdelningschef Hasse Hörnberg.

Tidigare:

Maria Trägårdh