Nyheter

Elnätsföretag ska betala tillbaka 152 miljoner

NYHETER

Ett antal elnätsföretag tog för mycket betalt av sina kunder 2003, anser Energimarknadsinspektionen.

Villaägare med elvärme, som är kunder i något av bolagen, har i snitt runt 800 kronor i återbetalning att vänta.

Sammanlagt handlar det om 152 miljoner kronor som de 16 elnätsbolagen nu ska betala tillbaka, enligt Energimarknads- inspektionens beslut. För en genomsnittlig lägenhetskund i något av bolagen handlar det om en återbetalning på 160 kronor.

– Vi har för första gången granskat skäligheten i elnätsföretagens tariffer utifrån de prestationer som företagen faktiskt utfört, den så kallade nätnyttomodellen, säger inspektionens chef Håkan Heden.

Slut med enighet

Företagen har nu tre veckor på sig att överklaga inspektionens beslut till länsrätten. De företag som accepterar besluten ska betala tillbaka inom sex månader och dessutom tala om för inspektionen hur de tänker ordna återbetalningen.

Men överklaganden kan man räkna med. Till en början var inspektionen och elbranschen överens när det gäller nätnyttomodellen. Men när resultaten av den började gå elnätsföretagen emot var det slut med enigheten:

– Många företag har sagt att de kommer att överklaga. För kunderna är det dåligt. Men för oss är det bra att vi får det här prövat, säger Heden.

Även tidigare beslut om återbetalningar av nättariffer har i stor utsträckning tröskats i rättsinstanserna.

– I de flesta fall vann vi. Men det handlade inte om så stora belopp som de här, säger Heden.

”Överklagar troligtvis”

Ett av bolagen som ska betala tillbaka är Lunds Energi. För bolagets räkning handlar det om 12,6 miljoner kronor som ska fördelas bland 46000 kunder.

– Vi kommer med största säkerhet överklaga, säger vd:n Jonas Andréen.

Han säger att företaget är positivt till att inspektionen granskar det så att kunderna inte överdebiteras. Men Andréen är kritisk till modellen som används.

– Den tar till exempel inte hänsyn till att vi har en god leveranssäkerhet.

I december förra året bestämde sig Energimarknadsinspektionen för att granska tarifferna för 41 elnätsföretag närmare. Under våren har nio företag avskrivits. Efter de senaste besluten återstår 15 företag som myndigheten fortsätter att granska.

Återbetalningsskyldiga elnätsföretag

De företag som är återbetalningsskyldiga enligt Energimarknadsinspektionens beslut är följande:

Fredrik Gunér/TT

ANNONS EXTERN LÄNK

Den nya muminmuggen 2021 finns hos Cervera – förhandsboka nu!

Cervera

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter