Dna avslöjar Jack Uppskäraren – eller?

Johan Nilsson/TT

Publicerad 2019-03-19

Var Jack Uppskäraren, den seriemördare som härjade i London på 1880-talet, egentligen en polsk invandrare som drevs av sitt hat mot prostituerade kvinnor?

Nu publiceras den genetiska analys som påstår sig avslöja vem Jack Uppskäraren egentligen var. Men studien är kontroversiell och långt ifrån alla är övertygade om den avslöjade mördarens identitet.

Han brukar beskrivas som en av historiens mest ökända seriemördare. Jack Uppskäraren, på engelska Jack the Ripper, anses ligga bakom åtminstone fem mord på prostituerade kvinnor i 1880-talets East End i London.

Mördarens egentliga identitet har länge varit en av kriminalhistoriens mest klassiska mordgåtor. Men nu anser sig forskarna Jari Louhelainen och David Miller, vid Liverpool John Moores University respektive University of Leeds, vara säkra på sin sak: mördaren är Aaron Kosminski, som fanns med i polisutredningen redan på 1880-talet.

Utgångspunkten för forskarnas tvärsäkra slutsats är en sjal med fläckar av vad som påstås vara sperma och blod och som hittades bredvid Catherine Eddowes sargade kropp. Hon antas vara Jack Uppskärarens fjärde offer och mördades den 30 september 1888, samma natt som svenskfödda Elisabeth Stride också antas ha fallit offer för mördarens långa kniv.

Judisk flykting

Den genetiska analysen genomfördes redan 2014, men publiceras nu för första gången vetenskapligt, i Journal of Forensic Sciences.

I analysen jämförs dna-spår från sjalen med nu levande släktingar till både Kosminski och Eddowes och enligt forskarna visar resultatet att det var Aaron Kosminski som var mördaren. Han var en 23-årig polack som kom från en judisk familj som hade flytt de ryska pogromerna i hemlandet i början av 1880-talet. Vid tiden för morden arbetade han som en barberare, men blev snart en av polisens huvudmisstänkta.

När analysen genomfördes 2014 kom den dock att kritiseras, bland annat för att den inte hade publicerats och därmed granskats vetenskapligt.

Fortfarande kritik

Nu har studien både granskats och publicerats, men kritikerna är ändå inte nöjda eftersom de menar att bevisen är ofullständiga.

Bland annat på grund av att forskarna har maskat delar av de analyserade släktingarnas arvsmassa. Forskarna hävdar dock att de var tvungna att göra det på grund av Data Protection Act, en lag i Storbritannien som är till för att skydda privatpersoners genetiska integritet, något kritikerna ställer sig tveksamma till eftersom det rör sig om mitokondrie-dna, det vill säga den del som bara utgör en liten del av arvsmassan.

Mordiska tendenser

Med andra ord, skriver Science Magazine, verkar det som om mördarens rätta identitet fortfarande är höljd i dunkel – som så mycket annat som rör Jack Uppskäraren och hans offer.

Exempelvis är inte ens antalet offer känt. Enligt den "klassiska" definitionen var de fem till antalet, men i den sammanlagda listan som utreddes av polisen och som arkiverades under namnet "Whitechapel Murders" var de elva stycken och sträckte sig från den 3 april 1888 fram till den 13 februari 1891.

Den misstänkte mördaren, Aaron Kosminski, som enligt vissa anteckningar hade "mordiska tendenser" och hatade prostituerade, antas ha dött 1919 av kallbrand på ett mentalsjukhus.

ANNONS