Så ska Vita huset stoppa Wiki-läckorna

Av: Susanna Vidlund

Publicerad:
Uppdaterad:

Uppmanar myndigheter att låta psykiatriker bedöma anställdas pålitlighet

1 av 3
Internt pm I ett elva sidor detaljerat pm, uppmanar Vita Huset amerikanska myndigheter att ändra rutinerna för att undvika fler pinsamma avslöjanden på Wikileaks.

Wikileaks avslöjanden har blivit så pinsamma för Vita huset att man nu vidtar mått och steg för att slippa fler pinsamheter i framtiden.

I ett elva sidor långt pm uppmanar man amerikanska myndigheter att se över rutinerna.

Bland annat bör psykiatriker utvärdera de anställdas pålitlighet för att undvika fler läckor.

NBC har tagit del av det mycket detaljerade 11 sidor långa interna pm som Vita huset har skickat ut och publicerar det i sin helhet på sin hemsida.

Där kan man läsa allt om hur Vita huset vill bekämpa problemen med insiderläckorna till Wikileaks. Läckor som tidigare har beskrivits som "diplomatins 11:e september”.

Relativ lycka

Jacob J Lew, chef för Vita husets förvaltnings- och budgetkontor, har undertecknat dokumentet som skickades ut i måndags till myndigheter som rymstyrelsen NASA, utrikesdepartementet, energidepartementet och departement för inrikes säkerhet.

I dokumentet uppmanas myndigheterna svara på en rad frågor om rutiner och anställda.

Myndigheterna tillfrågas bland annat om de använder psykiatriker och sociologer för att utvärdera de anställdas "relativa lycka" för att på det viset bedöma hur pålitliga de är.

Många frågor

Man försöker se till att i tid upptäcka nästa Bradley Manning, den 23-årige soldat som greps i maj förra året och pekas ut som den som förmedlat hemliga dokument till Wikileaks.

Men enligt Steven Aftergood som är specialist på säkerhetsfrågor i det amerikanska forskarförbundet, är risken stor att Vita huset missar målet.

– Det här är paranoia, inte säkerhet, säger Steven Aftergood till NBC efter att ha tagit del av dokumentet.

Absurd uppmaning

Vad regeringen nu gör är att med rapporten ta program, utformade för att hitta spioner inom CIA och annan underrättelsetjänst, och sedan flytta över det till en rad andra myndigheter där det enligt Aftergood är högst osannolikt att spioner är verksamma.

Exempelvis menar Aftergood att det är "absurt" att uppmana de anställda inom CIA att rapportera all kontakt med nyhetsmedierna, som om alla sådana kontakter vore misstänkta.

– Det är tre gånger så absurt på de flesta andra myndigheter, uppger han.

Publicerad: