Nyheter

Alliansen begär återremiss i sjukförsäkringsbeslutet

Av: 

TT

NYHETER

Sannolikt blir det inget beslut om ändringar i sjukförsäkringen på onsdagen. Regeringspartierna begärde sent på tisdagskvällen att ärendet skickas tillbaka till utskottet för vidare behandling.

Mot slutet av den maratonlånga debatten i riksdagen om sjukförsäkringen begärde alliansen en återremittering, säger socialförsäkringsutskottets ordförande Gunnar Axén (M) till TT. Det kan sätta stopp för beslutet om förändringarna i sjukförsäkringen som de rödgröna vill driva igenom.

– Om minst en tredjedel av riksdagens ledamöter röstar för en återförvisning till utskottet så skickas ärendet tillbaka, säger Gunnar Axén.

Utskottet bereder då ärendet på nytt och kan exempelvis besluta om att skicka ut det på en bredare remissrunda.

Hoppas ta tillbaka

Tomas Eneroth (S), vice ordförande i socialförsäkringsutskottet, hoppades att Gunnar Axén skulle ta tillbaka sitt yrkande.

– Jag tycker att det är olyckligt att Moderaterna vill förhindra förbättringar för sjukskrivna.

– Uppenbarligen har Moderaterna inte förstått att det är en minoritetsregering. Det är faktiskt en majoritet i Sveriges riksdag som vill ha till stånd förändringar i sjukförsäkringen.

Går återremitteringen igenom innebär det att riksdagen får extrainkallas i sommar, enligt Eneroth.

Idén om återremittering uppstod enligt Axén "under debattens gång". Syftet, säger han, är att ge bättre förutsättningar för att finna breda politiska uppgörelser.

– Det har företrädare för de rödgröna i debatten sagt sig vilja ha. Då kan man visa prov på detta genom att tillmötesgå våra önskemål om detta.

Oklar betydelse

Två förslag till förändringar i sjukförsäkringen har lagts av S, V och MP – de så kallade nollklassade ska få tillbaka sin tidigare ersättning och prövningen av arbetsförmågan efter 180 dagar ska ske enligt de gamla reglerna. I och med att oppositionen enats med SD om förändringarna väntades regeringen gå mot ännu ett nederlag i riksdagen.

Samtidigt är det oklart vad ett eventuellt riksdagsbeslut betyder i praktiken. Regeringen behöver nämligen inte gå på riksdagens linje.

– Det kanske är svårt för regeringen att säga att man ska strunta i det, men man kan säga att man har mycket att göra och vänta med att ge besked, säger Thomas Bull, professor i konstitutionell rätt vid Uppsala universitet.

ANNONS EXTERN LÄNK

Nu kan du se din kreditkoll gratis - snabbt och tryggt med BankID. Se din kreditkoll direkt

MinKreditkoll SE

Publisert: