LKAB evakuerade gruvarbetarna

Foto: LKAB:s anläggningar i Kiruna.
NYHETER

LKAB tvingades utrymma Kirunavaaragruvan i dag. Ett elfel slog ut strömförsörjning och därmed även lufttillförseln till gruvan.

– Vi evakuerade 300 personer från gruvan, uppgav kommunikationsdirektör Lotta Fogde tidigare i dag.

Gruvan i Kiruna går normalt på högvarv och har full orderstock men vid halv sex i morse tog det stopp. Gruvdriften blev helt lamslagen i tio timmar och det är, enligt uppgift, det största produktionsstoppet på 30 år. Utan ström går det varken att ta upp malmen eller hålla i gång förädlingsfabrikerna, som gör malm till järnpellets.

300 gruvarbetare, som hade gått på det tidiga förmiddagsskiftet, evakuerades snabbt när LKAB förstod att elfelet slagit ut luftförsörjningen till gruvgångarna.

– När det blir elavbrott påverkas ventilation och då måste vi ta ut folk. Vi pumpar normalt ner 1,5 ton luft per sekund i gruvan, förklarade Lotta Fogde.

Det reservaggregat som finns kunde pumpa ner luft under utrymningen men när ventilationen är skadad kan inte alla dieselfordon fortsätta köra i normal omfattning. Personalstyrkan bussades upp stegvis för att inte förbruka luften. Endast personal som skulle åtgärda felet fick vara kvar i gruvan.

– Luften är inte bra men den är inte farlig. Vi spränger mitt i natten och det här hände vid halv sex så merparten av skjutgaserna hade vi hunnit vädra ut. Alla som åker ut nu får att återställa systemet måste ha med sig gasmätare, förklarade gruvchef Anders Lindholm tidigare i dag.

Felsökning har pågått hela dagen men trots det ska inte grundorsaken ha hittats. Det är fortfarande produktionsstörningar men successivt startar verksamheten upp, uppger gruvchef Anders Lindholm.

Först vid 16-tiden idag började LKAB skicka ner gruvarbetarna igen. Ett stopp av den här omfattningen är mycket oroande, enligt gruvchef Anders Lindholm.

– Jag har varit här i tolv år och jag har aldrig varit med om ett sådant här avbrott.