Här forsar radioaktivt vatten rakt ut i havet

Reporter: Carina Bergfeldt

Publicerad:
1 av 3 | Foto: AP
Forsar ut I de här bilderna, som släpptes i helgen av kärnkraftsbolaget Tepco, visas hur radioaktivt material från reaktor 2 på Fukushima läcker ut i havet.

Det har gått 23 dagar efter jordbävningen och tsunamin som lamslog Japan.

Men först i helgen hittades en av anledningarna till varför halten av radioaktivt jod ökar dagligen i vattnet utanför Fukushima:

En 20 centimeter stor spricka i betongen – där radioaktivt material rinner rakt ut i Stilla havet.

I motsats till vad man länge trott är så var det inte tsunamin som orsakat ett av de största problemen på kärnkraftverket Fukushima.

Utan det var jordbävningen, med en magnitud på 9.0, som kom innan.

20 centimeters spricka

I går upptäckte arbetare på Fukushima en lång spricka i betongkonstruktionen vid reaktor 2:s kylanläggning.

Kylbassängerna är byggda med betydligt lägre standard och säkerhetskrav än det övriga kärnkraftverket och de tålde därför jordbävningen sämre.

På vissa ställen är sprickan upp till 20 centimeter bred och kärnkraftbolaget Tepcos bilder visar hur radioaktivt vatten flödar ut från anläggningen – och rakt ut i havet.

Höga halter

Tester i Stilla havet har visat på en mycket stor ökning av mängden radioaktivt jod i vattnet. Vid den senaste mätningen i fredags var mängden 4 385 gånger högre än den lagliga säkerhetsgränsen, bekräftade Hidehiko Nishiyama, talesperson för den japanska kärnkraftssäkerhetsmyndigheten.

Mätningen visade 180 becquerel per kubikcentimeter av radioaktivt jod-131 330 meter ut i havet, söder om anläggningen.

Att dricka en liter färskvatten med den nivån skulle vara likvärdigt med att få dubbelt så mycket som den normala stråldosen för en person på ett år, förklarade Hidehiko Nishiyama.

Försökte täta

Man gjorde i dag ett försök att täta sprickan med betong. Det misslyckades då man inte kunde få betongen att torka med allt vatten som forsade.

Kärnteknikerna ska nu istället pröva ett speciellt plastbaserat tätningsmedel som kan expandera upp till 50 gånger sin egen storlek.

– Det kommer antagligen att ta många månader innan alla utsläpp av radioaktiva ämnen har stoppats helt, sade Goshi Hosono, rådgivare till regeringen under söndagen, skriver TT.

Finns 10 000 stavar

Det är första gången som regeringen konstaterar att det är långt kvar till en lösning.

– Den största utmaningen är att det finns över 10 000 bränslestavar med uttjänt kärnbränsle på det här kärnkraftverket, tillade Goshi Hosono.

Kärnbränsle förvarades på Fukushima-verket först i den sortens kylbassäng bredvid reaktorerna som nu i 23 dagar har läckt. När stavarna kylts tillräckligt flyttades de över till mellanlagringsbassänger. Varje bränslestav är runt 4,5 meter lång.

Publicerad: