"Utgångspunkten är människan"

Reinfeldt inleder M-stämman i Örebro

En kostymklädd Fredrik Reinfeldt möttes av applåder och busvisslingar när han klev upp på scenen i Örebro för att inleda stämman.

I talet tog han upp vikten av frihet och att ha människan som utgångspunkt i politiken.

I dag inleddes Moderaternas partistämma i Örebro.

Partistyrelsen och 200 av förbunden valda ombud från hela landet samlades.

Stämman inleddes med ett öppningstal av partiordförande Fredrik Reinfeldt.

– Hur länge kan man vara de "Nya Moderaterna", frågade Reinfeldt.

Han menar att det handlar om ett förhållningssätt.

– Det handlar om hur vi ser på människan, på vårt samhälle.

I hela Sverige

Han talade om de nya moderaterna som finns "över hela Sverige", efter de framgångar partiet gjort på senare år.

– Det är dem som kommit på senare tid som utgör majoriteten. Det är dem som är flest. Det är dem som har röstat på de Nya Moderaterna.

Nya idéer

I fyra dagar kommer man föra diskussioner.

Under stämman kommer man välja partistyrelse, samt behandla förslag från partistyrelsen och motioner från enskilda medlemmar, föreningar och förbund.

– Vi kommer diskutera ett nytt idéprogram, en ny utrikespolitisk plattform, diskutera idéer och prata om framtiden. Utgångspunkten är människan. Det är människan som politiken är satt att tjäna.

Lyssnar på väljarna

Fredrik Reinfeldt talade om sin arbetsmetod att kommunicera med väljarna och lyssna på dem. Han berättar att han under långa stunder då inte säger något, vilket en del tycker är konstigt. Men att ta in andras åsikter, är viktigt, understryker Reinfeldt.

– Den som förmår lyssna. rubbar sin egen föreställning om hur världen ser ut. man kommer ut något omtumlad, något omskakad för att man tagit in en annan människas perspektiv.

Kvinnors inflytande

Fredrik Reinfeldt talade om vardagsnära frågor, om köphetsen men också om de som inte har råd.

– Familjer som avstår från att ha julklappar på julafton.

Den typen av frågor tycker Reinfeldt är viktiga.

Han talade om svårigheterna att kombinera karriär med barn. Han uppger att kvinnor ska få ökat inflytande "så vi får bättre balans" mellan könen.

– En utmaning som finns över hela världen, men även i Sverige.

Lika inför lagen

Han talade om att lagen är lika för alla i vårt land, om "vår solida statsförvaltning" och att vi har oberoende starka institutioner i våra universitet, domstolar och länsstyrelser som lägger grund till ett förutsägbart samhälle som upplevs fungera väl.

– Vi måste våga vara långsiktiga när vi utformar politiken, visa respekt på det väl fungerande samhället.

Farlig kvartalspolitik

Kvartalspolitik och kortsiktigt tänkande var något Reinfeldt varnade för.

– Kortsiktigheten tar över. Den demokrati som inte längre orkar ta över för sina egna beslutformer. Det gör att riksdagsledamöter på kvällen i Rapport utropar synpunkter de inte hade när de vaknade på morgonen.

Frihet är viktigt

Människan är utgångspunkten i Moderaternas politik. Samhället blir vad fria människor gör det till, menar Reinfeldt.

– Bara genom frihet kan denna förmåga komma till sin rätt. Frihet är vårt viktigaste värde. Med frihet kommer rätten att få vara sig själv.

Han talade om hur partiet ska hjälpa människor att nå sina mål, att nå sina egna utmaningar.

Sammanhållning

Vikten av sammanhållning är något som Reinfeldt vill understryka.

– Man måste bejaka människors vilja att höra ihop. Det är ansvarstagande för det gemensamma som är viktigt för så många människor, sa han och gestikulerade med händerna.

Ensam är inte stark, konstaterade han. Starka familjeband kanske inte alltid förslår, utan vi behöver alla ta ansvar för varandra, sa M-ledaren.

Mänskligt samhälle

Han anser att vi måste fortsätta utforma ett samhälle där någon som kommit snett, kan komma tillbaka och fortsätta mot ett bättre liv.

– Omställningsförmågan har vi i Sverige men vi måste jobba mer med detta med omställningsförsäkringar.

Han talade om ett "starkt och mänskligt samhälle", att det är något som Moderaterna anser är viktigt att landet fortsätter vara och utvecklas till.

Reinfeldt fortsatte understryka vikten av att lyssna, att värdesätta "våra starka institutioner", arbeta för sammanhållning i landet.

– Med detta har vi utvecklat vår frihetssyn.

Mer inom kort

Publisert: