”Färre kommer att börja skolka”

Publicerad 2011-05-11

– Det stora skolket är en av orsakerna till att kunskapsnivån i svenska skolor sjunker, sa utbildningsminister Jan Björklund under en presskonferens på Rosenbad i dag.
– Det stora skolket är en av orsakerna till att kunskapsnivån i svenska skolor sjunker, sa utbildningsminister Jan Björklund under en presskonferens på Rosenbad i dag.

På gymnasiet redan från höstterminen och i grundskolan från hösten 2012 – nu ska skolket på skolorna skrivas in i elevernas betyg.

– Det stora skolket är en av orsakerna till att kunskapsnivån i svenska skolor sjunker, sa utbildningsminister Jan Björklund under en presskonferens på Rosenbad i dag.

Trots att remissinstanser som Barnombudsmannen och Skolverket är skeptiska ska skolk skrivas in i svenska grundskole- och gymnasieelevers betyg.

– Skolk är ett beteende som utvecklas successivt – sjuåringar skolkar inte – och då menar jag att om vuxenvärlden reagerar tidigt och är tydlig med att skolk inte är okej kommer färre att börja skolka, säger Jan Björklund.

– Det stora skolket är en av orsakerna till att kunskapsnivån i svenska skolor sjunker.

"Skolkare blir oftare kriminella"

Redan i höst kommer skolket att skrivas in i gymnasieelevernas betyg. Och ett år senare ska det skrivas in i gundskoleelevers betyg från årskurs sex. Detta eftersom den nya betygsmodellen med betyg från just årskurs sex börjar gälla först då.

– Skolk är i högsta grad ett riskbeteende. En del av de som börjar skolka är den grupp som så småningom får andra problem. Skolkarna som grupp blir oftare kriminella och hamnar oftare i missbruk av till exempel alkohol, säger Jan Björklund.

En av flera åtgärder

Att skriva in frånvaron i elevernas betyg är en av flera åtgärder regeringen tar för att komma åt skolket.

– För de som har omfattande frånvaro räcker inte detta. De struntar i om det står i betyget. Då är det andra åtgärder som gäller. Till exempel bygger vi ut skolhälsovården för elever som mår dåligt.