Gåtan med 51-åringen

avAnders Johansson

51-åringen: Lycklig Uppväxt Ingen ångest Inget missbruk

1 av 3
Enligt Rättsmedicinalverkets läkarintyg misstänks 51-åringen ha en allvarlig psykisk störning.

När han berättar om sitt liv framstår han som en mönstermänniska.

Den mordmisstänkte universitetsadjunkten är klar och lugn, och emellanåt tåras hans ögon.

Men rättspsykiatern som undersökt honom anser att allvarlig psykisk störning ”kan misstänkas”.

Mannen som misstänks ha styckmördat 51-åriga Eva har genomgått en liten sinnesundersökning. Han berättar om en lycklig uppväxt, utbildning och familj. Han engagerade sig i barnens idrottsintressen och var själv tränare i orientering, fotboll och friidrott.

Han säger sig vara måttlig med alkohol och har bra kontakt med barnen efter skilsmässan. Han berättar om nya sambon och antagligen också om relationen till Eva, men delar av det intyg som Aftonbladet tagit del av är fortfarande belagt med sekretess.

Ingen ångest

Läkaren konstaterar att mannen är helt orienterad.

– Han redogör spontant och utförligt för olika företeelser och har gott minne för datum och namn när det gäller olika händelser i livet. Han berättar både om framgångar och motgångar i livet på ett välavvägt sätt, han uppfattas inte framställa sig själv i vare sig bättre eller sämre dager.

Ögonen tåras

Universitetsadjunkten grundstämning beskrevs som neutral och han uppvisar ingen påtagligt förhöjd ångestnivå.

Han förnekar mordet och när de pratar om händelsen reagerar han. Läkaren säger i intyget:

– Vid några tillfällen tåras hans ögon när den situation han befinner sig i berörs, men den reaktionen bedöms vara helt adekvat. Inget självdestruktivt eller suicidalt framkommer. Hans förmåga att göra en korrekt verklighetsbedömning är helt intakt.

Men det finns ändå omständigheter som gör att allvarlig psykisk störning ”kan misstänkas”. Både vid tiden för gärningen och vid undersökningen.

Läkaren rekommenderar att universitetsadjunkten ska genomgå en större rättspsykiatrisk undersökning – om tingsrätten finner honom skyldig till mord.