Förslag om nya regler för föräldraförsäkring

Publicerad 2012-09-16

Grundnivå föreslås höjas från 180 till 225 kr per dag

Regeringen har flera förslag om förändringen av föräldraförsäkringen i nya budgeten.

Samtidigt höjs ersättningen för dem med lägst inkomster.

–Vi tycker det är viktigt att höja deras nivå, det är viktigare än att höja taket, säger socialminister Göran Hägglund (KD), till SVT.

Göran Hägglund.

Enligt uppgifter till SVT:s Rapport är förslagen följande:

De flesta dagarna ska tas ut innan barnet är fyra år, endast 95 dagar ska kunna sparas efter det att barnet fyllt 4.

Det ska vara möjligt att ta ut lediga dagar i samband med lov och dylikt tills barnet fyllt 12, i stället för 8, som det är nu.

Ersättningen för de med lägst inkomster höjs den 1 januari, från 180 till 225 kronor per dag.

– Vi tycker det är viktigt att höja deras nivå, det är viktigare än att höja taket, säger socialminister Göran Hägglund (KD), till SVT.

Enligt socialminister Göran Hägglund skulle dessa förändringar kunna få nyanlända utrikesfödda kvinnor att komma närmare arbetsmarknaden.

– Har man flera barn blir det flera år som man kan vara hemma utan att så att säga haft en anknytning till arbetsmarknaden, och där blir det ett problem för många att komma in sen, säger Göran Hägglund till SVT.