Forskare: Havet kan stiga 2 meter

Ökar risken för översvämningar i lågt liggande städer som New York

Havsnivån stiger betydligt snabbare än forskarna tidigare räknat med.

Nya mätningar visar att ökningstakten är cirka 60 procent högre än befarat.

Satellitmätningar visar att havsnivåerna stigit med 3,2 millimeter per år sedan början av 1990-talet.

Det är betydligt mer än de 2 millimeter som FN:s klimatpanel IPCC förutspått.

Det innebär att IPCC:s prognos på en höjning med 59 centimeter till 2100 också kan vara i underkant, varnar forskarna i en artikel i Environmental Research Letters.

Underskattat problemet

Studien presenterades på onsdagen på den pågående klimatkonferensen i Doha i Qatar.

Enligt de ansvariga forskarna är det högst osannolikt att den snabba ökningstakten skulle bero på naturliga variationer.

– Studien visar ännu en gång att IPCC är långt från alarmistisk, utan tvärtom har underskattat problemet med klimatförändringarna. Det gäller inte enbart havsnivåhöjningen utan även extrema väderhändelser och avsmältningen av den arktiska havsisen, säger professor Stefan Rahmstorf, en av forskarna bakom studien.

1-2 meter högre

Vattennivån stiger på grund av avsmältning från glaciärer på land och på grund av att vattnet expanderar när det blir varmare. I takt med att temperaturen stiger ytterligare kommer havet att stiga ännu snabbare, uppemot nio millimeter om året i slutet av detta århundrade, enligt studien.

Rahmstorfs rapport är inte den enda som varnar för kraftigt höjda havsnivåer.

I den klimatrapport som presenterades av Världsbanken förra veckan räknar forskarna med 1-2 meters höjning. Störst blir den utmed ekvatorn, med katastrofala konsekvenser för önationer som Tuvalu och Maldiverna och en rad lågt liggande städer som riskerar att helt läggas under vatten.

Även  på de breddgrader där havet inte kommer att stiga fullt lika mycket blir konsekvenserna allvarliga, med risk för återkommande och omfattande översvämningar i lågt liggande världsstäder som New York, Tokyo och London.

Södra Sverige drabbas

Även Sverige kommer att drabbas av stigande havsnivåer, främst utmed de södra kuststräckorna eftersom landhöjningen bidrar till att begränsa skadorna i norr.

Tidigare utredningar har visat att bland annat Malmö, Helsingborg och Halmstad skulle få svåra problem med översvämningar redan vid en halvmeters höjning. Och en höjning på en meter skulle leda till att en nästan hundra meter bred remsa utmed sydkusten läggas under vatten.

Publisert: