Sten Tolgfors frågas ut av KU

avVictor Stenquist

Publicerad:
Uppdaterad:

Förre försvarsministern Sten Tolgfors (M) avgick efter att Ekot avslöjat Saudi-affären.

Då uppdagades att FOI hjälpte Saudiarabien med planerna på en vapenfabrik genom bulvanföretaget SSTI – något som Tolgfors i dag frågas ut om i konstitutionsutskottet.

– Regeringen har varken initierat, sanktionerat eller accepterat bildandet att SSTI eller dess finansierande, säger Tolgfors under KU:s utfrågning.

Foto: Björn Lindahl
Sten Tolgfors.

Från många håll ropades det efter Sten Tolgfors avgång när Saudi-affären uppdagades av Sveriges Radios Ekot.

Man avslöjade att Sverige haft långtgående planer att hjälpa Saudiarabien att bygga en avancerad vapenfabrik via ett bulvanbolag kopplat till Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.

Bulvanföretaget SSTI ska ha finansierats med hjälp av kontanter från den militära underrättelsetjänsten Must och Aftonbladet kunde avslöja att försvarsdepartementet ansträngt sig för att skydda ministern från inblandning i den känsliga affären.

Förnekar kännedom

Tolgfors anklagades ändå för att ljugit och vilselett när allt uppdagades och han anmäldes till konstitutionsutskottet, KU, där han i dag frågas ut.

Där förnekade han att regeringen kände till att en person inom FOI bildat SSTI.

– FOI får inte bilda bolag utan regeringens tillåtelse. Någon sådan ansökan finns inte, säger Tolgfors.

Däremot är det regeringsbeslut om vilket mandat FOI har för att för att fatta egna beslut, enligt Tolgfors.

– Vi styr inte vilka företag en enskild myndighet får samarbeta med, säger han.

I utfrågningen pressades Tolgfors av KU:s ordförande Peter Eriksson (MP) om en hemställan från FOI som skrevs i mars 2009 och som bereddes i försvarsdepartementet där SSTI nämndes som projektledare och FOI som konsult  i Saudi-projektet.

Tre gånger fick Peter Eriksson upprepa frågan utan att få ett tydligt svar.

Till slut framkom att Tolgfors hade inte läst den hemställan förrän i efterhand när affären uppdagades, vilket han förklarade med att man på regeringskansliet inte reagerat på företagsnamnet SSTI.

– Skulle blotta namnet SSTI gjort regeringskansliet misstänksamt? Våra myndigheter samarbetar med tusentals företag. Ska vissa företag särbehandlas och på vilken grund? säger Tolgfors.

KU:s Hans Ekström (S) frågade förre försvarsministern om han tycker att ärendet hanterats korrekt.

– Hela frågan är extremt plågsam för många. Man upptäcker hösten 2007 att vi inte är tillräckligt informerade. Det behövs regeringens mandat att förhandla internationella avtal och ingå internationella avtal, säger Tolgfors.

– Regeringen har hanterat det formellt korrekt, men det finns problem i hanteringen inom myndigheten.

Avgick förra året

KU-utfrågningen genomförs på grund av sekretessen i två delar, en öppen och en bakom stängda dörrar.

Den 29 mars i fjol avgick försvarsministern och lämnade politiken och skaffade sig ett knappt år senare ett jobb som lobbyist då han blev chef och delägare i affärskonsult­firman Rud Pedersen, med vapen- och säkerhetskoncernen Saab som kund.

Texten uppdateras

Publicerad: