Experten: Den värsta masskrocken någonsin

Masskrocken på Tranarpsbron kan vara den värsta i Sveriges historia.

Claes Tingvall på Trafikverket har 30 års erfarenhet av trafiksäkerhet och har aldrig hört talas om något liknande.

– Hamnar du mitt i vågen är det som ett inferno – som att helvetet brakar loss, säger han.

Claes Tingvall på Trafikverket.
Claes Tingvall på Trafikverket.

Fler än 100 fordon var inblandade i masskrocken på E4 i Skåne som krävde ett liv. 46 personer fick föras till sjukhus.

50 av de inblandade fordonen var lastbilar.

Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket, bedömer dagens olycka som den värsta i Sverige någonsin.

– Jag kan inte påminna mig att vi har haft någon med denna kaliber. Det här tillhör det värsta vi har sett, den saken är klar, säger han.

Omvänd dominoeffekt

Olyckan orsakades troligtvis av en kombination av dålig sikt, tät trafik och dåligt vägunderlag, menar Tingvall. Om man dessutom håller en högre hastighet än vad som är lämpligt vid svårt vinterunderlag blir konsekvenserna förödande.

– Det blir ett snabbt förlopp med en omvänd dominoeffekt. Infernot startar längst fram och sedan går det som en våg tillbaka. Längst bak i infernot är helvetet på jorden, säger han.

"När vågen kommer hinner du inte ut"

Claes Tingvall menar att de tunga fordonen är orsaken till att skadorna blev så omfattande. Från och med årsskiftet är det lag på att tunga lastbilar ska ha vinterdäck vid vinterunderlag. Kravet gäller däremot bara vinterdäck på drivhjulen.

– På marginalen hade det nog spelat roll om lagen gällde alla däck. Om det skulle påverka hela förloppet är däremot tveksamt, säger han.

Hur ska man kunna undvika att det händer igen?

– Man kan skydda sig själv genom att hålla avstånd. Men om man sitter i en personbil och vågen kommer hinner du inte ut. I framtiden kommer det säkert komma teknik som hjälper i sådana här lägen, till exempel att lastbilar får nödbroms som är kopplad till radar, säger han.

Publisert: