Funktionshindrade drabbas när F-kassan jagar fuskare

avErik Wiman

Publicerad:

Försäkringskassan vänder ­ryggen åt fler och fler svenskar med funktionshinder.

Sedan 2008 har antalet avslag om assistans­ersättning ökat med ­nästan 50 procent.

– Försäkringskassan har gått från en service­myndighet till ett kontrollorgan, säger juristen ­Jesper Symreng.

För Marcus Kuningas kommer hela livet att förändras när timmarna med en personlig assistent dras ner dramatiskt.

Han är långt ifrån ensam att drabbas.

Stödet drogs tillbaka

En rapport som Inspektionen för socialförsäk­ringen har gjort på uppdrag av regeringen visar att ­någonting drastiskt hände år 2008. Plötsligt ökade ­Försäkringskassans avslag med nästan 50 procent för människor som sökte assistansersättning för första gången, och när fall skulle om­prövas drogs fler och fler ersättningar till­baka.

Trenden har fortsatt ­sedan dess och en orsak är att kriterierna för grundläggande behov har blivit hårdare.

Riksorganisationen FUB, riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, oroas över Försäkringskassans hårdare regler.

– Man lyfter fram enstaka kammarrättsdomar med restriktiva utfall och använder dem felaktigt som prejudikat, säger förbunds­juristen Jesper Symreng.

Samtidigt som Försäkringskassan blir allt mer ­inriktad på att sätta dit ­fuskare drabbas människor med verkliga funktions­hinder.

”Ska inte kunna ske”

– Vi är positiva till att man sätter dit de som fuskar, men kontrollerna drabbar alla.

Han vill inte uttala sig om Marcus Kuningas fall, men säger att en ny handläggare inte ska kunna dra in ­assistansersättningen på så lösa grunder.

– För att man ska göra en minskning måste behovet ha förändrats till det bättre för den enskilde, det kan ­inte vara så att en ny handläggare har rätt att göra en ny bedömning, då blir ­systemet godtyckligt.

Publicerad: