”Louise-mannen” slipper vara inlåst på rättspsyk

NYHETER

Får eget boende efter sju år men måste ta regelbundna drogtester

”Louise-mannen” dömdes för att ha våldtagit sin minderåriga dotter under flera års tid.

Efter sju år inom den slutna psykiatriska vården får han nu lämna kliniken i Växjö och flytta till egen lägenhet.

– Han skulle bearbeta sina brott men han har inte varit en enda timme hos psykologen, säger en källa med insyn.

Foto: Här bodde ”Louise” med sin pappa under en period.

Genom en dom i förvaltningsrätten i dag övergår den slutna vården av den i dag 50-årige ”Louise-mannen” till öppen vård.

Sakkunniga läkare har tillstyrkt chefsöverläkarens ansökan och det gör även åklagaren.

Men domstolen ställer samtidigt upp en rad villkor:

1. Han ska bo i sin lägenhet

2. ta emot besök från öppenvården

3. totalt avhålla sig från alkohol och droger

4. ta drogtest tre gånger i veckan och på anmodan blåsa i alkometer/ta drogtest

5. vistas inom Kronobergs län samt ha möjlighet att efter överenskommelse med chefsöverläkaren kunna besöka sina föräldrar i Göteborg.

6. även i övrigt följa upprättad vårdplan samt de villkor och regler som chefsöverläkaren bestämmer.

Belagt med sekretess

Detaljer om vilken vård och behandling som han fått är belagt med sekretess i domen.

Men enligt en källa med insyn har ”Louise-mannen” hårdnackat motsatt sig varje form av brottsbearbetning, som var det uppdraget som hemlandstinget Jönköping gav åt sina kollegor vid kliniken i Växjö, Kronobergs län.

– Han vägrar att se sig själv som våldtäktsman och har sagt nej med motiveringen: ”det finns inget brott att bearbeta!” Så han har gått genom kliniken som i en gräddfil, säger en källa med insyn.

En orsak till att inte hårdare krav på deltagande i terapi drivits är, enligt Aftonbladets källa, att det finns läkare som tvivlar på att han verkligen gjort det han dömts för.

I januari 2007 fastställde hovrätten tingsrättens dom.

Han fälldes då för grovt sexuellt utnyttjande av underårig och fler fall av våldtäkt mot barn.

Han hade då bott i en husvagn utanför Vetlanda med sin tonåriga dotter och förgripit sig på henne. Hon vara bara 10-11 år då det började, enligt domen. Socialtjänsten fick skarp kritik och ”Fallet Louise” blev riksbekant genom ”Uppdrag granskning” i SVT.

Betalade skadestånd

Kommunen betalade senare skadestånd, 200 000 kronor, till ”Louise”.

Då han dömdes förekom han redan under elva avsnitt i kriminalregistret. Han hade dömts både till fängelse och rättspsykiatrisk vård för huvudsakligen våldsbrott.

Efteråt undersökte han med hjälp av en advokat möjligheterna att få domen uppriven.

Advokaten, Gustaf Ljunggren, beskrev målet som ”synnerligen märkligt" med många oklarheter. Domstolarna gick helt på flickans berättelse.

Pappan, ”Louise-mannen", sa då till Aftonbladet, 2008, att han hoppades kunna få upprättelse:

 – Jag har sagt från början att jag är oskyldig. Och det står jag fast vid.

– Sanningen har en jävla förmåga att krypa fram.

Inte ofarlig

Han är genom domen i dag ännu inte så frisk eller ofarlig att han kan skrivas ut för gott.

Förvaltningsdomstolen skriver med en standardformulering:

”Utredningen i målet visar att det till följd av den psykiska störning som föranlett tvångsvården alltjämt finns risk för att N.N. återfaller i brottslighet som är av allvarligt slag. Redan på grund härav saknas förutsättningar för att låta vården upphöra."

Men hans "tillstånd och personliga förhållanden i övrigt” gör att det inte bedöms nödvändigt att han är inlåst.

I domen framgår att chefsöverläkaren beskrivit att "Louise-mannen" skött sina friförmåner klanderfritt och att han sedan lång tid tillbaka har en god upparbetad kontakt med öppenvårdsenheten vid regionkliniken i Växjö.

Advokat Anton Strand var målsägandebiträde åt "Louise" under rättegångarna mot hennes pappa. Att slutenvården nu upphör kommenterar han:

– Lagstiftningen syftar ju till att personer ska kunna föras över till öppenvård när de är mogna för det, säger Anton Strand.

– Han har suttit lång tid och vi får hoppas att detta är rätt beslut. Samtidigt vet jag att han fått behandling tidigare och ändå återfallit i brott.

Hur är det med "Louise” i dag?

– Vi har kontakt då och då och det jag senast hörde var en väldigt positiv utveckling för henne. Hon har gått vidare i sitt liv på ett jättefint sätt.