Slåss för sin del av Bonniers arv

Anna Toss, 50, är den framlidne Lukas Bonniers utomäktenskapliga dotter.

Nu slåss hon i domstol mot sina halvsyskon och deras barn för sin rätt att ärva sin pappas bolagsandelar.

Men Bonnierfamiljen säger nej:

"Hon är inte inlemmad i den bonnierska traditionen av familjeföretagande".

Tidskriftskungen Lukas Bonnier, mannen bakom bland annat Dagens Industri, Veckans Affärer och Fantomen, avled i februari 2006.

Som en viktig del i en av Sveriges mäktigaste och mest förmögna familjer lämnade han efter sig ett stort arv, inte bara ekonomiskt.

Under sin livstid skänkte Lukas Bonnier dock sina företagsandelar i Bonnierkoncernen, till sina barn och barnbarn, sammanlagt tretton personer, men lämnade Anna Toss, som han fick utanför sitt äktenskap 1962, lottlös.

”Jättesorgligt beslut”

Anna Toss har själv uppgett i tingsrätten att hon hade en god relation med sin far under sin uppväxt, även om de inte bodde tillsammans. De träffades då och då, och skrev regelbundet brev till varandra fram till faderns död. När Anna Toss fick egna barn träffade Lukas Bonnier sin dotter och sina nya barnbarn allt oftare.

– Han var en högst närvarande morfar, skriver Anna Toss på sin blogg.

Ett och ett halvt år efter sin fars död stämde Anna Toss sina halvsyskon och deras barn.

– Ett jättesorgligt beslut, skriver Anna Toss på bloggen.

Hon menade att de gåvor av företagsandelar de fått under faderns livstid var att likställa med testamente, och att gåvorna därför skulle återföras, eller räknas in i den lagstadgade laglott hon som bröstarvinge hade rätt till.

Hon menade alltså att hennes halvsyskon fått del av hennes fars arv, redan innan han dog.

Men syskonen Bonnier vägrade dela med sig.

Bonnier: Aldrig aktuellt

De menar, bland annat, att gåvorna var strikt villkorade och omfattade flera förpliktelser, och dessutom "ett socialt nätverk, en familjetradition, en företagskultur och andra moment".

Att Anna Toss skulle få andelar var aldrig aktuellt, menar syskonen, eftersom "hon inte var inlemmad i den bonnierska traditionen av familjeföretagande".

Tingsrätten konstaterade i sin dom för ett år sedan att gåvorna, av vilka hälften getts före Anna Toss födelse och hälften 1984, inte kunde likställas med testamente, och de dessutom skedde långt innan Lukas Bonnier avled gör även det att de inte är att betrakta som testamente.

Anna Toss förlorade, men gav inte upp, utan överklagade.

I dag inleds förhandlingarna i Hovrätten.

”Samma linje”

Advokat Rolf Andersson företräder Jonas Bonnier, Anna Toss jämnåriga halvbror.

– Vi kommer driva samma linje som i tingsrätten, i övrigt har jag inga kommentarer, säger han.

Anna Toss advokat Olof Torén säger att han tycker tingsrättsdomen var "svårbegriplig".

– Nu hoppas vi att Hovrätten ska ha en klarare blick, att gåvorna ska likställas med testamenten och döma till min klients fördel.

När Lukas Bonnier dog lämnade han ett arv på runt åtta miljoner kronor, och Anna Toss ärvde sin del i egenskap av bröstarvinge, men har på grund av tvisten inte fått ut sin del ännu.

Anna Toss laglott av företagsandelarna i Bonnierkoncernen beräknas vara värda hundratals miljoner kronor.

Publisert: