Mejlen som avslöjar regeringens krisplan

”Senareläggning av satsningar i budgeten”

Finansdepartementet har skickat ut en uppmaning om att dämpa kostnaderna för att klara asylmottagandet.

I två läckta mejl ombeds varje departement senast om två veckor presentera en krisplan.

Ett av förslagen är en senareläggning av satsningar i regeringens budget för 2016.

De två mejlen är skickade från finansdepartementets budgetavdelning och har gått ut till samtliga statssekreterare och budgetchefer på departementen.

De skickades två dagar innan Migrationsverket presenterade sin prognos om antalet asylsökande till Sverige och den ökade kostnaden det väntas innebära.

Uppmaningen är att se över alla möjligheter till att spara.

Det konstateras att läget i år är hanterbart – men: "För 2016 krävs dock stora utgiftsminskningar, dels för att inte riskera att bryta igenom utgiftstaket, dels för att möjliggöra reformer inför BP17. Dessa ska vara finansierade", står det.

Senarelägga satsningar

I mejl nummer två nämns två tänkbara sparåtgärder: "flytt av utgifter mellan åren" och "senareläggning av satsningar (det kan även gälla förslag i BP16)".

De olika departementen ombeds alltså att se över vilka av satsningar i regeringens budget för nästa år (BP16) som kan senareläggas.

Andra åtgärder som nämns är "avveckling av insatser/bidrag/utbetalningar/satsningar" samt "regeländringar".

Finansminister Magdalena Anderssons statssekreterare Max Elger har skickat det första mejlet. Det andra kommer från staben på finansdepartementets budgetavdelning.

– Migrationsverket kom med en prognos i förra veckan där de förutser stora kostnadsökningar. Då är det naturligt att man har beredskap, säger Max Elger.

Svaret: Det är inte aktuellt

Det står ”senareläggning av satsningar”, vad menas med det?

– Jag noterar det, men det är inte aktuellt.

Men det står ju så?

– Det är brukligt att gå ut med en bred ansats i sådana här besparingsprojekt. Sedan ska det prioriteras politiskt och där kan jag vara tydlig, det är inte aktuellt.

Varför är det då formulerat så?

– Det är budgetavdelningens normala sätt att arbeta. De vänder på alla stenar, sedan ska det ske en politisk prioritering.

Senast måndag 9 november ska de olika departementen återkomma med ett svar till finansdepartementet på hur man vill spara in.

De läckta mejlen har publicerats på nationalekonomen och debattören Tino Sanandajis blogg. Finansdepartementet bekräftar för Aftonbladet att de är äkta.

Publisert: